Blog

Co to jest ChatGPT? Sprawdź jak działa nowa technologia AI w 2023 r.!

To już się dzieje naprawdę! Tak więc witajcie w nowym świecie ChatGPT, modelu językowego opartego na sztucznej inteligencji, stworzonego przez OpenAI, który zdobywa ogromną popularność na całym świecie.  Miliony użytkowników w bardzo krótkim czasie dołączyło do niego, udostępniło i skorzystało z dostępu do ogromnej ilości danych. Dzięki czemu ChatGPT stał się potężnym narzędziem oferującym szeroki zakres zastosowań i możliwości, które jak dotąd były dla nas niedostępne.

W tym artykule zgłębimy ten fascynujący element naszej przyszłości, biorąc pod lupę technologię, możliwości, ograniczenia i jej ewolucję. Odpowiemy również na pytanie: “Czym właściwie jest ChatGPT?” oraz przedstawimy jego alternatywy oraz sposoby na polepszenie jego wydajności.

Krótka charakterystyka OpenAI.

ChatGPT to model językowy oparty na sztucznej inteligencji, który pozwala użytkownikom na:

 • prowadzenie rozmów,
 • odpowiedzi na różne pytania,
 • tworzenie tekstów i grafik,
 • komponowanie muzyki,
 • poprawę błędów gramatycznych i stylistycznych,
 • wyjaśnienie skomplikowanych terminów.

Wykorzystuje przewidywanie kolejnego słowa oraz wzmocnienie uczenia się na podstawie opinii ludzi, aby generować naturalnie brzmiące odpowiedzi. OpenAI regularnie aktualizuje model, aby utrzymywać go w najlepszej formie. Użytkownicy mogą korzystać z ChatGPT na różne sposoby, choć warto być świadomym potencjalnych ryzyk związanych z gromadzeniem danych przez niego danych, korzystaniem w trybie incognito itp.

Jak zrozumieć Artificial Intelligence?

ChatGPT to model językowy oparty na sztucznej inteligencji, stworzony przez znane badawcze firmę OpenAI. Wielu użytkowników zadaje sobie pytanie: “Jak działa ChatGPT?” W kilku prostych słowach można odpowiedzieć na to pytanie. To model uczenia maszynowego, który zdobył miliony użytkowników na całym świecie. To rewolucja, która dzieje się na naszych oczach, która potrafi prowadzić dialog z użytkownikiem, która udziela informacji, generowąc treści, pomaga użytkownikom w różnych zadaniach. Serwujac niejednkrotnie kreatywne i innowacyjne rozwiązania, o których wczeniej nie myśleliśmy.

Jego możliwości są ogromne, zaczynając prowadzenia konwersacji po napisanie całego opracowania naukowego. Istnieją także liczne zastosowania ChatGPT, które mogą Cię zaskoczyć, m.in. tworzenie logo dla marki czy kompozycja muzyki. ChatGpt może pomóc Ci np. optymalizacji Twojej strony internetowej, pod kątem SEO. Możesz dzięki niemu wygenerować słowa kluczowe i najczęściej poszukiwane frazy. Przeprowadzi  automatyzację zadań i Twojej pracy.

Jest to możliwe dzięki potędze dużych modeli językowych, które demonstrują niesamowity potencjał sztucznej inteligencji. Jeśli będziesz potrafił korzystać z tego rozwiązania, niebawem każde drzwi mogą stać przed Tobą otworem.

ChatGPT wykorzystuje model językowy dostosowany przez OpenAI, biorąc pod uwagę opinie użytkowników, aby uzyskać bardziej naturalne interakcje. Istnieją różne wersje ChatGPT, w tym bezpłatna wersja oraz płatna ChatGPT Plus, dostępna za 20 dolarów miesięcznie, która umożliwia dostęp do chatbota w godzinach największego obciążenia, wykorzystując najbardziej zaawansowaną technologię.

ChatGPT konkurują także z innymi chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak Google Bard, Microsoft Bing czy Claude 2 od Anthropic.

Jak działa model językowy oparty na Sztucznej Inteligencji?

W centrum działania ChatGPT znajdują się przewidywanie kolejnego słowa oraz wzmocnienie uczenia się na podstawie ludzkiego feedbacku (RLHF). Te technologie współpracują ze sobą, aby generować naturalnie brzmiące odpowiedzi w rozmowach, co sprawia, że ChatGPT staje się potężnym narzędziem. Jako model językowy oparty na sztucznej inteligencji, ChatGPT jest zaprojektowany w taki sposób, aby symulować gramatykę, interpunkcję, strukturę pisania oraz inne istotne elementy ludzkiej inteligencji, wykorzystując techniki przetwarzania naturalnego języka.

OpenAI regularnie aktualizuje i doskonali ChatGPT. W marcu 2023 roku ogłosili aktualizację ChatGPT z użyciem modelu GPT-4, dużego modelu językowego przeszkolonego na teksty i obrazy. W czerwcu 2023 roku ogłoszono także aktualizacje dla modeli GPT-4 oraz GPT-3.5 Turbo, z uwzględnieniem “wywoływania funkcji i korzystania z interfejsu API” jako kluczowych aktualizacji.

Skąd czat GPT to wszystko wie?

Przewidywanie kolejnego słowa to technika wykorzystywana przez ChatGPT do przewidzenia najbardziej prawdopodobnego słowa, które pojawi się w kolejnej części zdania, co pozwala na generowanie spójnych i kontekstowo odpowiednich odpowiedzi. Model osiąga to, przewidując najbardziej prawdopodobne słowo na podstawie kontekstu sekwencji wejściowej oraz danych treningowych używanych do jego przeszkolenia.

Korzyści z przewidywania kolejnego słowa obejmują potencjał zwiększenia dokładności i płynności generowanych odpowiedzi oraz zapewnienie bardziej naturalnego i ludzkiego doświadczenia w rozmowie. To prowadzi do ukazania potencjału sztucznej inteligencji. Jednak istnieją też pewne wady tej techniki, takie jak konieczność posiadania obszernych zbiorów danych do trenowania modelu oraz ryzyko wprowadzenia różnego rodzaju uprzedzeń rasowych czy religijnych do generowanych odpowiedzi.

Wzmocnienie Uczenia się na Podstawie Ludzkiego Feedbacku (RLHF)

Wzmocnienie uczenia się na podstawie ludzkiego feedbacku (RLHF) to metoda, która pozwala trenować ChatGPT. Odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję są oceniane przez ludzi, a model uczy się na podstawie tych informacji, aby poprawić swoją wydajność.

Proces początkowego dostosowywania ChatGPT

Polga na tym, że trenerzy ludzcy dostarczają mu rozmowy, w których odgrywają zarówno rolę użytkownika, jak i sztucznej inteligencji, przy wsparciu odpowiedzi generowanych przez model. Dane z tych rozmów są wykorzystywane w połączeniu z danymi z zestawu danych “InstructGPT” od OpenAI, co daje szeroki zakres dialogów do celów trenowania i oceny.

Niektóre problemy techniczne mogą potencjalnie wpłynąć na działanie ChatGPT, takie jak błędy serwera i słabe połączenie internetowe. Ważne jest, aby zapewnić stabilne połączenie i rozwiązać wszelkie problemy, aby w pełni korzystać z możliwości ChatGPT.

Dostęp i Korzystanie z ChatGPT

Użytkownicy mogą korzystać z ChatGPT na różne sposoby. Można się zarejestrować na stronie OpenAI, pobrać aplikację na iOS lub Androida, zapisać się na ChatGPT Plus lub zintegrować go z własnymi aplikacjami za pomocą interfejsu API ChatGPT.

Wersja online ChatGPT jest dostępna bezpłatnie do użytku osobistego, natomiast subskrypcja ChatGPT Plus oferuje dodatkowe korzyści, takie jak priorytetowy dostęp w godzinach największego obciążenia, szybsze czasy odpowiedzi i dostęp do najnowszego dużego modelu językowego GPT-4.

Interfejs API ChatGPT pozwala programistom na płynną integrację ChatGPT z różnymi aplikacjami, takimi jak chatboty, wirtualni asystenci, platformy płatnicze czy aplikacje do pracy. Znane firmy, takie jak Adobe, Snapchat, Quizlet czy Instacart, już wykorzystują interfejs API ChatGPT do integracji z własnymi aplikacjami.

Oficjalne aplikacje ChatGPT są dostępne na urządzenia iOS i Android, co daje użytkownikom łatwy dostęp do ChatGPT w podróży. Oprócz oficjalnych aplikacji, ChatGPT można także używać na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem wersji mobilnych stron internetowych oraz integracji firm trzecich.

Zastosowania ChatGPT: Odblokuj potencjał opracowany przez OpenAI.

ChatGPT posiada wiele zastosowań, co czyni go wszechstronnym narzędziem sztucznej inteligencji. Może pomagać użytkownikom w pisaniu, tłumaczeniu, streszczaniu, tworzeniu koncepcji, programowaniu i wielu innych zadaniach.

Przedstawiciele zawodów prawniczych eksperymentują z wykorzystaniem ChatGPT do tworzenia testamentów, rozstrzygania spraw sądowych oraz odpowiadania na pytania związane z prawem. Lekarze w dziedzinie medycyny oceniają, jak dokładne są diagnozy ChatGPT. Z kolei pacjenci korzystają z niego, aby zdobyć informacje na temat chorób, leków i innych kwestii związanych z zdrowiem.

Inne zastosowania ChatGPT obejmują generowanie treści tekstowych, streszczanie długich dokumentów, odpowiadanie na pytania, pisanie i debugowanie kodu, tworzenie tekstowych gier, działanie jako korepetytor, planowanie wakacji, generowanie kluczy aktywacyjnych do oprogramowania, dostarczanie przedsiębiorstwom praktycznych informacji, badania rynku pracy oraz źródło inspiracji w kreatywności i celach rozrywkowych. W miarę jak technologia sztucznej inteligencji się rozwija, potencjalne zastosowania ChatGPT będą tylko się zwiększać.

Ograniczenia i Kwestie Związane z ChatGPT.

Mimo że ChatGPT oferuje wiele imponujących możliwości, ważne jest, aby być świadomym jego ograniczeń i kwestii związanych z jego użytkowaniem. Istnieje kilka potencjalnych problemów, takich jak wykrywanie ludzi, przypadkowe plagiatowanie, rozpowszechnianie fałszywych informacji oraz naruszenie praw własności intelektualnej.

ChatGPT stawia także czoła wyzwaniom związanym z treningiem modelu, który polega na pobieraniu danych z różnych źródeł, w tym takich, które niekoniecznie stanowią ogólną wiedzę. Oznacza to, że ChatGPT nie jest jeszcze uznawany za pewne źródło informacji.

ChatGPT ma także ograniczenia dotyczące pamięci i prywatności, o których użytkownicy powinni być świadomi. AI ma ograniczenie pamięci do 4000 tokenów (około 3000 słów). Jeśli chodzi o prywatność, dane są przesyłane na serwery OpenAI, a w niektórych przypadkach, takich jak we Włoszech, pojawiały się kwestie regulacyjne, a niektóre firmy, np. Samsung, zakazywały korzystania z ChatGPT z obawy przed ujawnieniem poufnych informacji. Aby zapewnić swoją prywatność i bezpieczeństwo podczas korzystania z ChatGPT, ważne jest pozostawanie świadomym potencjalnych ryzyk i podjęcie odpowiednich środków ostrożności. Pamiętaj o tym aby się dobrze zastonowić przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji w rozmowie z botem. Ponieważ wszystkie udzielone przez Ciebie dodatkowe podpowiedzi zostaną zapisane w odległych bazach danych, do których niegdy nie będziesz mieć dostępu.

ChatGPT na Urządzeniach Mobilnych: Aplikacje na iOS i Androida.

Dla użytkowników, którzy chcą korzystać z ChatGPT na urządzeniach mobilnych, dostępne są oficjalne aplikacje na iOS i Androida do pobrania, co pozwala na wygodne korzystanie z ChatGPT np. w podróży. Aplikacje oferują wygodny sposób na interakcję z ChatGPT i korzystanie z jego możliwości, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Oprócz oficjalnych aplikacji, ChatGPT można także używać na urządzeniach mobilnych za pomocą mobilnych wersji stron internetowych oraz integracji firm trzecich. Te opcje zapewniają elastyczność i wygodę dla użytkowników, którzy preferują alternatywne metody dostępu do ChatGPT na urządzeniach mobilnych.

Ewolucja ChatGPT: Od GPT-3 do zapowiadanego GPT-5.

Ewolucja ChatGPT przyniosła znaczące postępy, począwszy od wcześniejszego modelu GPT-3, aż do plotkowanego GPT-5. GPT-3, poprzedzający model językowy AI, był zdolny do produkcji tekstu o jakości zbliżonej do ludzkiej, rozumienia języka naturalnego i udzielania odpowiedzi na pytania. Postęp w technologii AI doprowadził do stworzenia ChatGPT i jego różnych wersji, z każdą przynoszącą ulepszenia i nowe możliwości.

Zapowiadany GPT-5 ma być jeszcze bardziej rozwinięte niż GPT-3, oferując lepsze zrozumienie języka naturalnego i precyzyjniejsze odpowiedzi na pytania. Data premiery ChatGPT-5 jest plotkowana na grudzień 2023 roku. W miarę jak technologia AI będzie się rozwijać, możemy oczekiwać, że ChatGPT i inne modele językowe AI będą stanowić się jeszcze bardziej potężne i wszechstronne.

Konkurujące Chatboty oparte na AI: Alternatywy dla ChatGPT

Choć ChatGPT zdobył ogromną popularność, nie jest jedynym dostępnym na rynku chatbotem opartym na sztucznej inteligencji. Pojawiają się coraz to nowe rozwiązania. Konkurujące chatboty oparte na AI, takie jak Google Bard, Bing Chat czy Claude, oferują alternatywne opcje dla użytkowników poszukujących modeli językowych AI i usług chatbotów. Na przykład Google Bard został wydany w marcu 2023 roku i od tego czasu stanowi znaczącego konkurenta dla ChatGPT.

Bing Chat, opracowany przez Microsoft, to inny chatbot oparty na AI, który wykorzystuje model GPT-4 i zyskał ponad 100 milionów codziennie aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca od premiery. Jednak zauważono, że Bing Chat, działający w wyszukiwarce Bing, jest podatny na niedokładne odpowiedzi na prośby podstawowe i ma pewne problemy.

Inne chatboty, takie jak Tongyi Qianwen od Alibaba czy Ernie bot od Baidu, również rywalizują na rynku chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, oferując użytkownikom różnorodne opcje, zależnie od ich preferencji i potrzeb.

Udoskonalenia dla użytkownika GPT Chat.

Wtyczki i Dostosowania ChatGPT można rozwijać za pomocą wtyczek i dostosowań, co pozwala programistom na integrację dodatkowej funkcjonalności i dostosowanie AI do konkretnych przypadków użycia. Wtyczki ChatGPT, na przykład, integrują funkcje innych stron internetowych do ChatGPT, oferując użytkownikom bardziej wszechstronne i spójne doświadczenia.

Przykładem wtyczki ChatGPT jest wtyczka ChatGPT od Expedia, która pozwala użytkownikom poprosić ChatGPT o zorganizowanie wakacji, a ChatGPT korzysta z Expedia, aby pomóc w rezerwacji lotów i hoteli. Z kolei interfejs API ChatGPT umożliwia wykorzystanie narzędzi ChatGPT na innych stronach internetowych, dając programistom potężne narzędzie do tworzenia niestandardowych aplikacji, takich jak te integrujące funkcje wyszukiwania Google.

Dzięki wykorzystaniu wtyczek i dostosowań użytkownicy mogą odblokować pełny potencjał ChatGPT i rozszerzyć jego możliwości, dostosowując go do swoich konkretnych potrzeb, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym i potężnym narzędziem AI.

Prywatność i Bezpieczeństwo z ChatGPT

Zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa z ChatGPT wymaga zgłębienia praktyk gromadzenia danych, włączenia trybu incognito oraz pozostawania świadomym potencjalnych ryzyk i środków ostrożności. Domyślnie rozmowy z ChatGPT są przesyłane do OpenAI w celu przyczynienia się do trenowania modelu AI i poprawy jego wydajności.

Aby zwiększyć prywatność w rozmowach z ChatGPT, użytkownicy mogą aktywować odpowiednik trybu incognito, co sprawi, że rozmowy zostaną usunięte po 30 dniach i nie będą wykorzystywane do trenowania AI. Dzięki tym środkom ostrożności użytkownicy mogą utrzymać swoją prywatność i bezpieczeństwo podczas korzystania z ChatGPT.

Podsumowanie:

Podsumowując, ChatGPT to potężny i wszechstronny model językowy AI, który oferuje szeroki zakres zastosowań i możliwości. Jego technologia, ewolucja i konkurencja sprawiają, że jest to ekscytujące narzędzie w świecie sztucznej inteligencji. Zaznamiając się z jego ograniczeniami, a także rozwijanie go za pomocą wtyczek i indywidualnych dostosowań ,użytkownicy mogą odblokować pełen potencjał ChatGPT i korzystać z jego imponujących możliwości.

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Do czego służy Chat GPT?

ChatGPT to narzędzie do przetwarzania języka naturalnego, napędzane sztuczną inteligencją, które umożliwia użytkownikom prowadzenie rozmów podobnych do tych z ludźmi przy pomocy chatbota. Może odpowiadać na pytania, tworzyć e-maile, eseje, kod, a także generować obrazy, tekst czy filmy dzięki swojej technologii generatywnej AI. ChatGPT to potężne narzędzie, które może pomóc użytkownikom zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. Może być używane do różnych zadań, od obsługi klienta po tworzenie treści.

Czy ChatGPT jest bezpieczny w użyciu?

Tak, ChatGPT jest bezpieczny w użyciu. OpenAI wymaga numeru telefonu do uwierzytelniania konta i nie używa go w żadnym innym celu. Jest to tylko w celu weryfikacji twojej tożsamości i zabezpieczenia ich platformy.

Jakie są dostępne wersje ChatGPT?

Możesz skorzystać z darmowej wersji, do użytku osobistego lub z wersji premium, ChatGPT Plus, która kosztuje obecnie 20 dolarów miesięcznie. Wystarczy, że zarejestrujesz się na dedykowanej stronie.

Wersja darmowa jest idealna dla tych, którzy chcą rozpocząć korzystanie z ChatGPT, podczas gdy wersja premium oferuje dodatkowe funkcje i korzyści. Dzięki ChatGPT Plus uzyskujesz dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak niestandardowe szablony czy odpowiedzi bardziej dopasowane do Twoich zapytań.

Czy mogę używać ChatGPT na swoim urządzeniu mobilnym?

Tak, możesz używać ChatGPT na swoim urządzeniu mobilnym za pomocą oficjalnych aplikacji dostępnych na urządzenia z systemem iOS i Android, a także wersji mobilnych stron internetowych i integracji firm trzecich.

Jak mogę ulepszyć ChatGPT?

ChatGPT można ulepszać za pomocą wtyczek i dostosowań, co daje użytkownikom możliwość rozszerzenia jego możliwości i dostosowania go do swoich konkretnych wymagań.

Sztuczna inteligencja w filmach na YouTube: Przegląd możliwości i zastosowań!

Sztuczna inteligencja w filmach na YouTube: Przegląd możliwości i zastosowań

W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja (AI) zyskuje coraz większe znaczenie w różnych dziedzinach życia, w tym także w przemyśle filmowym. W kontekście filmów na YouTube, AI może być wykorzystywana na wiele sposobów, zarówno w procesie tworzenia, jak i promocji oraz analizy materiałów wideo. W niniejszym artykule przyjrzymy się kilku możliwociom i zastosowaniom sztucznej inteligencji w tworzeniach treci na YouTube.

Przede wszystkim, AI może być używana do automatycznego generowania napisów dla filmów. Dzięki zaawansowanym algorytmom, sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznawać mowę w różnych językach i tworzyć odpowiednie napisy, co ułatwia korzystanie z materiałów wideo dla osób niesłyszących oraz tych, którzy chcą śledzić treści w obcym języku.

Kolejnym zastosowaniem AI w tworzeniu wideo na YouTube jest analiza emocji widzów. Sztuczna inteligencja może analizować reakcje użytkowników na konkretne sceny, co pozwala twórcom na dostosowanie swoich materiałów do oczekiwań odbiorców. Dzięki temu, twórcy mogą lepiej zrozumieć, jakie elementy filmu przyciągają uwagę widzów, a które mogą być mniej interesujące.

Warto również wspomnieć o automatycznej edycji filmów za pomocą sztucznej inteligencji. AI może analizować materiał wideo i samodzielnie dobierać najlepsze ujęcia, tworząc atrakcyjny montaż. Dzięki temu, twórcy mogą zaoszczędzić czas i skupić się na innych aspektach swojej pracy.

Sztuczna inteligencja może również pomóc w optymalizacji strategii marketingowej na YouTube. AI jest w stanie analizować dane dotyczące oglądalności, interakcji oraz demografii widzów, co pozwala twórcom na dostosowanie swoich działań promocyjnych do potrzeb odbiorców. Dzięki temu, można zwiększyć zasięg swoich filmów i przyciągnąć większą liczbę widzów.

Podsumowując, sztuczna inteligencja w filmach na YouTube otwiera wiele możliwości dla twórców oraz widzów. AI może być wykorzystywana do automatycznego generowania napisów, analizy emocji, edycji filmów oraz optymalizacji strategii marketingowej. Dzięki temu, twórcy mogą tworzyć lepsze materiały wideo, które będą cieszyć się większym zainteresowaniem odbiorców.

Rola sztucznej inteligencji w serwisie YouTube

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu serwisu YouTube. Wykorzystanie AI na YouTube obejmuje różne aspekty, takie jak analiza treści, rekomendacje filmów, moderacja komentarzy czy optymalizacja strategii marketingowej. W kolejnych sekcjach przedstawimy przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji na tj platformie.

Jak sztuczna inteligencja wpływa na filmy na YouTube?

AI ma znaczący wpływ na tworzenie i dystrybucję wideo kontentu na YouTube. Przykłady filmów, które wykorzystują AI, obejmują:

 • Generowanie treści: AI może być używana do tworzenia animacji, efektów specjalnych czy generowania scenariuszy opartych na analizie danych.
 • Automatyczna edycja: Sztuczna inteligencja może analizować materiał wideo i samodzielnie dobierać najlepsze ujęcia, tworząc atrakcyjny montaż.
 • Analiza emocji widzów: AI może analizować reakcje użytkowników na konkretne sceny, co pozwala twórcom na dostosowanie swoich materiałów do oczekiwań odbiorców.

Narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję w serwisie YouTube

YouTube oferuje różne narzędzia wykorzystujące AI, które ułatwiają zarówno twórcom, jak i widzom korzystanie z serwisu. Przykłady zastosowań tych narzędzi to:

 • Automatyczne generowanie napisów: Dzięki zaawansowanym algorytmom, sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznawać mowę w różnych językach i tworzyć odpowiednie napisy.
 • Rekomendacje filmów: AI analizuje historię oglądania użytkowników oraz dane dotyczące filmów, aby rekomendować im materiały, które mogą ich zainteresować.
 • Moderacja komentarzy: Sztuczna inteligencja może automatycznie wykrywać i usuwać komentarze naruszające zasady serwisu, co pozwala na utrzymanie pozytywnej atmosfery wśród użytkowników.

Zobacz narzędzie, które pomorze Ci stworzyć niesamowity content na Twój kanał YouTube!

Przetestuj koniecznie aplikację Captions: https://www.captions.ai/

Zastosowanie sztucznej inteligencji w generowaniu podsumowań wideo.

AI może być również wykorzystywana do generowania podsumowań filmów. Dzięki analizie treści wideo, sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć krótkie, inteligentne podsumowania filmów, które prezentują najważniejsze informacje zawarte w materiale. Przykłady takich podsumowań obejmują:

 • Podsumowania edukacyjnych filmów: AI może generować podsumowania lekcji czy wykładów, które pomagają uczniom w przyswojeniu wiedzy.
 • Podsumowania filmów dokumentalnych: Sztuczna inteligencja może tworzyć podsumowania prezentujące kluczowe informacje z filmów dokumentalnych, co ułatwia widzom zrozumienie tematu.
 • Podsumowania filmów instruktażowych: AI może generować podsumowania zawierające najważniejsze kroki prezentowane w filmach instruktażowych, co pozwala użytkownikom szybko zrozumieć, jak wykonać dane zadanie.

Testowanie automatycznie generowanych podsumowań.

YouTube stale pracuje nad wprowadzaniem nowych funkcji, które mają na celu ułatwienie korzystania z serwisu zarówno dla twórców, jak i widzów. Jednym z takich rozwiązań jest testowanie automatycznie generowanych podsumowań filmów, które mają pomóc użytkownikom szybciej zrozumieć treść prezentowaną w materiale. W tej sekcji omówimy proces testowania nowych funkcji przez YouTube oraz przykłady testów przeprowadzanych przez Google.

Jak YouTube testuje funkcję podsumowań?

Proces testowania funkcji podsumowań przez YouTube opiera się na kilku etapach. Po pierwsze, algorytmy sztucznej inteligencji analizują treść filmów, aby zrozumieć ich główną tematykę i wyodrębnić kluczowe informacje. Następnie, na podstawie zebranych danych, generowane są krótkie podsumowania, które mają za zadanie przedstawić najważniejsze aspekty omawianego tematu. W kolejnym etapie, podsumowania są testowane na grupie użytkowników, którzy oceniają ich przydatność i zrozumiałość. Na podstawie zebranych opinii, YouTube wprowadza ewentualne poprawki i udoskonalenia, aby funkcja była jak najbardziej efektywna.

Generatywna sztuczna inteligencja w testowaniu nowych funkcji

W testowaniu nowych funkcji, takich jak automatyczne generowanie podsumowań, kluczową rolę odgrywa generatywna sztuczna inteligencja (GAI). GAI jest zdolna do tworzenia nowych, unikalnych treści na podstawie analizy danych, co pozwala na generowanie podsumowań dostosowanych do konkretnego filmu. Przykłady zastosowań generatywnej AI obejmują:

 • Generowanie podsumowań na podstawie analizy treści wideo: GAI analizuje materiał wideo, aby wyodrębnić kluczowe informacje i na ich podstawie tworzyć zwięzłe podsumowania.
 • Adaptacja do różnych języków: Generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć podsumowania w różnych językach, co pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców.
 • Uwzględnianie kontekstu: GAI jest zdolna do analizowania kontekstu, w jakim dana informacja jest przedstawiana, co pozwala na generowanie podsumowań, które są spójne z treścią filmu.

Automatyczne podsumowanie wideo: jak to działa?

Proces automatycznego generowania podsumowań wideo opiera się na kilku krokach. Po pierwsze, algorytmy sztucznej inteligencji analizują treść filmu, aby zrozumieć jego główną tematykę i wyodrębnić kluczowe informacje. Następnie, na podstawie zebranych danych, generowane są krótkie podsumowania, które mają za zadanie przedstawić najważniejsze aspekty omawianego tematu. W kolejnym etapie, podsumowania są sprawdzane pod kątem poprawności gramatycznej i logicznej spójności. Na koniec, gotowe podsumowania są prezentowane użytkownikom, którzy mają możliwość ocenić ich przydatność i zrozumiałość.

Automatyczne generowanie podsumowań wideo ma na celu ułatwienie korzystania z serwisu YouTube, poprzez szybsze zrozumienie treści prezentowanej w materiale. Dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji, proces ten jest coraz bardziej efektywny i dostosowany do potrzeb użytkowników.

Generowanie krótkich podsumowań filmów za pomocą AI

W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę w różnych dziedzinach życia, w tym również w generowaniu krótkich podsumowań filmów. W tej sekcji omówimy proces generowania podsumowań za pomocą AI oraz przykłady takich podsumowań.

Jak sztuczna inteligencja wygeneruje krótkie podsumowania?

Proces generowania krótkich podsumowań przez AI opiera się na analizie treści filmów oraz wyodrębnieniu kluczowych informacji. Następnie, na podstawie zebranych danych, AI generuje zwięzłe podsumowania, które mają za zadanie przedstawić najważniejsze aspekty omawianego tematu. W kolejnych krokach, podsumowania są sprawdzane pod kątem poprawności gramatycznej, logicznej spójności oraz zrozumiałości dla odbiorców. Ostatecznie, gotowe podsumowania są prezentowane użytkownikom, którzy mają możliwość ocenić ich przydatność i zrozumiałość.

Generowane streszczenia filmów: korzyści dla widzów

Generowanie streszczeń filmów za pomocą AI przynosi wiele korzyści dla widzów. Przykłady takich korzyści obejmują:

 • Osłona czasu: Dzięki krótkim podsumowaniom, widzowie mogą szybciej zrozumieć treść filmu, co pozwala im zaoszczędzić czas.
 • Większa precyzja: AI jest w stanie wyodrębnić kluczowe informacje z filmu, co pozwala na stworzenie bardziej precyzyjnych i rzetelnych podsumowań.
 • Personalizacja: Sztuczna inteligencja może generować podsumowania dostosowane do indywidualnych preferencji widzów, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne dla odbiorców.
 • Wsparcie dla osób z trudnościami w czytaniu: Generowane podsumowania mogą być pomocne dla osób z dysleksją lub innymi trudnościami w czytaniu, ułatwiając im zrozumienie treści filmu.

Istniejące opisy filmów a nowa technologia AI.

Nowa technologia AI wprowadza znaczące zmiany w porównaniu z istniejącymi opisami filmów. Przykłady zastosowań nowych technologii obejmują:

 • Automatyczne generowanie podsumowań: W przeciwieństwie do ręcznie tworzonych opisów, AI jest w stanie generować podsumowania automatycznie, co pozwala na oszczędność czasu i zasobów.
 • Adaptacja do różnych języków: Sztuczna inteligencja może tworzyć podsumowania w różnych językach, co pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców.
 • Uwzględnianie kontekstu: AI jest zdolna do analizowania kontekstu, w jakim dana informacja jest przedstawiana, co pozwala na generowanie podsumowań, które są spójne z treścią filmu.
 • Dynamiczne aktualizacje: Dzięki AI, podsumowania mogą być dynamicznie aktualizowane w miarę pojawiania się nowych informacji, co sprawia, że są one zawsze aktualne i rzetelne.

Wprowadzenie nowych technologii AI do generowania podsumowań filmów przyczynia się do ułatwienia korzystania z serwisów wideo, jak YouTube, oraz zwiększenia satysfakcji widzów z prezentowanych treści.

Dubbing AI i tłumaczenie wideo na YouTube

W ostatnich latach sztuczna inteligencja (AI) zyskuje coraz większe znaczenie w dziedzinie dubbingu i tłumaczenia wideo na YouTube. W tej sekcji omówimy, jak AI wpływa na te obszary oraz przedstawimy przykłady zastosowań AI w tłumaczeniu i dubbingu filmów.

Jak AI pomaga w tłumaczeniu wideo na YouTube?

Proces tłumaczenia wideo za pomocą AI na YouTube opiera się na analizie treści filmów oraz rozpoznawaniu mowy. Następnie, AI generuje odpowiednie tłumaczenia na podstawie zebranych danych. W kolejnych krokach, tłumaczenia są sprawdzane pod kątem poprawności gramatycznej, logicznej spójności oraz zrozumiałości dla odbiorców. Ostatecznie, gotowe tłumaczenia są prezentowane użytkownikom, którzy mają możliwość ocenić ich jakość i przydatność.

Przykładem zastosowania AI w tłumaczeniu wideo na YouTube są automatyczne napisy, które są generowane na podstawie rozpoznawania mowy i tłumaczenia na różne języki. Dzięki temu, użytkownicy z różnych krajów mogą korzystać z treści wideo w swoim ojczystym języku.

Dubbing AI: nowa era filmów wideo na YouTube

To rozwiązanie AI wprowadza rewolucję w przemyśle filmowym na YouTube, umożliwiając twórcom filmów na całym świecie dotarcie do szerszego grona odbiorców. Przykłady filmów wykorzystujących dubbing AI obejmują animacje, filmy dokumentalne oraz filmy edukacyjne, które są dostępne w wielu językach dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Wprowadzenie dubbingu AI pozwala na oszczędność czasu i zasobów, które wcześniej były potrzebne do ręcznego tłumaczenia i nagrywania głosów. Ponadto, AI jest w stanie dostosować się do różnych stylów mówienia, akcentów oraz emocji, co sprawia, że dubbing jest bardziej naturalny i przekonujący dla odbiorców.

Decyzja widza: jak AI wpływa na wybór danego filmu?

AI ma również wpływ na decyzje widzów dotyczące wyboru filmów na YouTube. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji w tłumaczeniu, użytkownicy mają dostęp do większej liczby filmów w swoim ojczystym języku, co zwiększa ich zainteresowanie i zaangażowanie w oglądanie treści.

Wprowadzenie AI w tłumaczeniu i dubbingu filmów na YouTube przyczynia się do zwiększenia satysfakcji widzów oraz umożliwia twórcom dotarcie do szerszego grona odbiorców na całym świecie. W efekcie, AI staje się nieodłącznym elementem przyszłości przemysłu filmowego na YouTube.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy, jak sztuczna inteligencja (AI) wpływa na tłumaczenie wideo oraz dubbing na YouTube. Przedstawiliśmy, że AI pozwala na generowanie automatycznych napisów oraz dubbing filmów w wielu językach, co zwiększa dostępność treści dla użytkowników z różnych krajów. Wskazaliśmy również, że AI wpływa na decyzje widzów dotyczące wyboru filmów, gdyż umożliwia dostęp do większej liczby filmów w ojczystym języku.

Podkreśliliśmy, że wprowadzenie dubbingu AI pozwala na oszczędność czasu i zasobów, które wcześniej były potrzebne do ręcznego tłumaczenia i nagrywania głosów. Zastosowanie AI w tej kwestii przyczynia się do zwiększenia satysfakcji widzów oraz umożliwia twórcom dotarcie do szerszego grona odbiorców na całym świecie.

W efekcie, AI staje się nieodłącznym elementem przyszłości przemysłu filmowego na YouTube, wprowadzając nowe możliwości dla twórców oraz widzów. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, treści wideo na YouTube stają się coraz bardziej dostępne, zrozumiałe i atrakcyjne dla odbiorców na całym świecie.

Co to jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (AI) to pojedynczy system komputerowy lub zbiór systemów komputerowych zdolnych do przetwarzania informacji i wykonywania zadań zwykle wykonywanych przez ludzi.

Sztuczna inteligencja może mieć proste formy inteligencji, takie jak rozpoznawanie mowy lub analizowanie wzorców wizualnych na obrazach. Lub może być bardziej złożony, na przykład uczenie się na błędach z przeszłości i rozwiązywanie problemów.

Co to jest sztuczna inteligencja?

Aby zrozumieć, co oznacza sztuczna inteligencja, pomyśl o tym, co obserwujesz w przyrodzie, co sprawia, że jesteś przekonany, że coś ma inteligencję. Coś tak prostego jak szczur laboratoryjny uczący się właściwej ścieżki przez labirynt reprezentuje prostą formę inteligencji (istnieją cztery rodzaje sztucznej inteligencji). Obejmuje pamięć i uczenie się, podobnie jak ludzka inteligencja.

W 1950 roku Alan Turing opisał „myślące maszyny” jako rozpoznawalne, ponieważ potrafią używać rozumu do rozwiązywania zagadek. W latach pięćdziesiątych John McCarthy powiedział, że komputery mogą „robić rzeczy, o których mówi się, że gdy są wykonywane przez ludzi, wymagają inteligencji”.

Pomysły te sprowadzają się do trzech cech używanych do identyfikacji maszyny lub komputera jako posiadającego „sztuczną inteligencję”. Mogą:

 • Używaj danych wejściowych, takich jak czujniki lub dane, do analizowania informacji.
 • Przetwarzaj ogromne ilości danych, aby identyfikować wzorce, trendy lub korelacje.
 • Dostosuj swoje decyzje i działania w oparciu o wnioski wyciągnięte z danych wejściowych i danych.

Właśnie w ten sposób ludzka inteligencja pomaga ludziom uczyć się i dostosowywać w naszym codziennym życiu.

Jakie Komponenty Tworzą Sztuczną Inteligencję?

„Inteligentna” maszyna składa się z wielu różnych komponentów. Wszystkie one współpracują ze sobą, pomagając maszynie pobierać informacje z rzeczywistego świata i podejmować decyzje.

Czujniki AI

Jeśli pomyślisz o tym, jak człowiek zbiera dane z rzeczywistego świata, inteligentne maszyny potrzebują czujników do zbierania tych samych informacji. Czujniki te mogą obejmować:

 • Kamery: Wizualne wskazówki do wykonywania czynności, takich jak rozpoznawanie twarzy, unikanie przeszkód lub kamery na podczerwień wykrywające, kiedy obiekty są gorące.
 • Mikrofony: komunikuj się z ludźmi za pomocą głosu, wykrywaj aktywność w pomieszczeniu lub reaguj na muzykę.
 • Czujniki dotykowe: pozwalają robotom dostosować siłę uchwytu lub konsoli do gier, aby reagować na to, jak mocno poruszasz kontrolerem do gier.
 • Czujniki położenia, temperatury lub przepływu: dostarczają informacji o gazach lub cieczach przepływających przez rury, temperaturach chemikaliów lub metali, a nawet składzie chemicznym cieczy.

W rzeczywistości, dzięki nowoczesnej technologii czujników, maszyny mogą wykrywać rzeczy na świecie, których nawet ludzie nie mogą.

Dane AI i uczenie maszynowe.

Istotnym elementem sztucznej inteligencji jest uczenie maszynowe. To zdolność do zbierania ogromnych ilości informacji z wielu źródeł i analizowania ich pod kątem znaczących wzorców i korelacji.

Na przykład podczas testów zderzeniowych pojazdów komputer może analizować ciśnienia i temperatury. Komputer może analizować dane i informować producentów pojazdów, gdzie umieścić poduszki powietrzne, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Uczenie maszynowe pomaga również w rozwiązywaniu problemów. Zbierając dane produkcyjne z setek czujników, komputery mogą identyfikować anomalie, które skutkują wadliwymi produktami. Następnie, korelując dane z innych czujników, komputer może powiedzieć technikom, które komponenty procesu są wadliwe.

Ponieważ uczenie maszynowe może to zrobić w ułamku czasu, w którym człowiek może to zrobić, firmy mogą szybciej identyfikować i naprawiać problemy, poprawiać jakość produktów i zwiększać ogólną produkcję.

Deep Learning.

Bardziej zaawansowaną formą uczenia maszynowego jest „głębokie uczenie się”, kiedy maszyna identyfikuje awarie i uczy się najbardziej efektywnego sposobu wykonania zadania.

Na przykład samojezdny samochód będzie korzystał z uczenia maszynowego do kierowania samochodem, obserwując oznaczenia na drogach, szukając pieszych i identyfikując sygnalizację świetlną. Ale głęboko uczący się samojezdny samochód nauczyłby się również, w jaki sposób regulacje układu kierowniczego utrzymują samochód bardziej na środku pasa ruchu. Z biegiem czasu ten samochód mógł nauczyć się, jak stać się lepszym kierowcą.

Jaki jest cel sztucznej inteligencji?

Naukowcy opracowują sztuczną inteligencję, abyśmy mogli używać maszyn do poprawy jakości życia ludzi. Pozwala maszynom wykonywać powtarzalne zadania, które mogą zranić lub być niebezpieczne dla ludzi. Sztuczna inteligencja może poprawić bezpieczeństwo samochodów i samolotów.

Ostatecznie ich celem jest uzupełnianie ludzi spostrzeżeniami z ogromnych ilości danych, które mogą przetwarzać tylko komputery.

Dan Prince, dyrektor generalny i założyciel Illumisoft, mówi, że punktem wyjścia do zrozumienia sztucznej inteligencji jest zrozumienie własnej inteligencji.

„Ludzie mają zdolność uczenia się, rozwiązywania problemów, rozpoznawania wzorców oraz wyjaśniania i przewidywania zjawisk naturalnych (które są) wszystkimi atrybutami powszechnie kojarzonymi z inteligencją” – mówi. „Być może najważniejsze jest to, że jesteśmy w stanie działać w sposób, który kształtuje i przekształca nasze środowisko na naszą korzyść. Sztuczna inteligencja, rozumiana najogólniej, odnosi się do systemu lub grupy systemów, które są w stanie symulować tego rodzaju ludzką inteligencję. system byłby taki, który wykazuje ludzkie zdolności rozumowania, rozwiązywania problemów, a nawet kreatywności.

„Ostatecznym celem wielu badaczy jest wygenerowanie sztucznej inteligencji ogólnej (AGI), coś, co analitycy przyznają, że nie zostało jeszcze osiągnięte. Przy obecnej technologii konkretna sztuczna inteligencja może być dobra w symulowaniu jednego aspektu ludzkiej inteligencji, ale nie innych. Na przykład istnieją systemy sztucznej inteligencji, które są biegłe w rozumieniu języka, podczas gdy inne są dobre w precyzyjnej kontroli motorycznej. Niewiele jest takich, które potrafią robić jedno i drugie”.

Filozofowie często kwestionują, czy nie możemy posunąć AI za daleko. Co jeśli sztuczna inteligencja przewyższy ludzką inteligencję do tego stopnia, że roboty staną się lepsze? Następnie pojawia się pytanie, czy maszyny kiedykolwiek będą w stanie zrozumieć emocje. Obecnie nie ma czujnika zdolnego do wykrywania emocji.

Jednak większość maszyn ze sztuczną inteligencją jest w stanie uczyć się tylko w określonych obszarach. Nie możemy tego zastosować do mnóstwa decyzji, które przeciętny człowiek podejmuje codziennie. Z tego powodu pomysł maszyn wyprzedzających ludzi w najbliższym czasie nie jest czymś, czym ktokolwiek powinien się teraz martwić.

Warto wiedzieć.

Jakie są cztery rodzaje sztucznej inteligencji?

Cztery rodzaje sztucznej inteligencji to reaktywne maszyny, ograniczona pamięć, teoria umysłu i samoświadomość.

Jak zrobić sztuczną inteligencję?

Ogólnie rzecz biorąc, tworzenie sztucznej inteligencji obejmuje identyfikację problemu, który ma rozwiązać sztuczna inteligencja, zbieranie danych, a następnie trenowanie algorytmów przy użyciu uporządkowanych danych. Niektóre platformy, takie jak Microsoft Azure Machine Learning i Google Cloud Prediction API, mogą pomóc w tworzeniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji.

Kto wynalazł sztuczną inteligencję?

Brytyjski pionier komputerowy Alan Turing był odpowiedzialny za najwcześniejsze prace nad sztuczną inteligencją w latach trzydziestych XX wieku. John McCarthy, emerytowany profesor informatyki na Uniwersytecie Stanforda, po raz pierwszy ukuł termin „sztuczna inteligencja” w pisemnym wniosku z 1955 r.

iPhone czy Android? Który jest dla Ciebie najlepszy?

Przy zakupie najlepszego smartfona pierwszy wybór może być najtrudniejszy: iPhone vs. Android. Oba oferują wiele wspaniałych funkcji, ale iPhone’y i telefony z Androidem bardzo się różnią. Wyjaśniono te różnice, aby pomóc Ci zdecydować, czy iPhone czy smartfon z systemem Android jest dla Ciebie najlepszy.

Przegląd iPhone’a:

 • Zamknięty ekosystem sprzętu i oprogramowania.
 • Producent: Apple.
 • Wbudowany asystent: Siri.
 • Kompatybilny również z Asystentem Google, Amazon Alexa i Samsung Bixby.
 • Mniej wersji dostępnych jednocześnie; funkcje ograniczone do tego, co wdraża Apple.

Przegląd Android:

 • Łatwe pobieranie aplikacji zarówno z oficjalnych, jak i nieoficjalnych źródeł.
 • Producenci: Google, Samsung, Microsoft, Garmin i inni.
 • Wbudowany asystent: Asystent Google.
 • Kompatybilny również z Amazon Alexa i Samsung Bixby.
 • Dostępne z różnymi funkcjami i cenami.

Pierwszą decyzją, jaką podejmujesz, gdy decydujesz się na zakup pierwszego smartfona, jest to, który z nich zamierzasz kupić; dwie główne opcje to iPhone i Android. Przeanalizowaliśmy różnice między nimi, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb. Różnice między nimi, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb.

Sprzęt – Porównanie

iPhone:

 • Dostępnych jest tylko kilka modeli jednocześnie.

Android:

 • Dostępne od różnych producentów, z których niektórzy są lepsi od innych.

Sprzęt to pierwsze miejsce, w którym różnice między iPhonem a Androidem stają się jasne.

Tylko Apple produkuje iPhone’y, więc ma bardzo ścisłą kontrolę nad tym, jak oprogramowanie i sprzęt współpracują ze sobą. Z drugiej strony Google oferuje oprogramowanie dla Androida wielu producentom telefonów, w tym Samsungowi, HTC i Motoroli. Z tego powodu telefony z Androidem różnią się rozmiarem, wagą, funkcjami i jakością.

Drogie telefony z Androidem są mniej więcej tak dobre jak iPhone, ale tańsze urządzenie z Androidem i mniejszą liczbą funkcji może być wszystkim, czego potrzebujesz.

Jeśli kupujesz iPhone’a, musisz wybrać model. Ponieważ wiele firm produkuje urządzenia z Androidem, musisz wybrać zarówno markę, jak i model. Niektórzy mogą preferować wybór, jaki oferuje Android, ale inni doceniają większą prostotę i wyższą jakość Apple.

Systemy operacyjne

iPhone:

 • Działa na systemie iOS firmy Apple.
 • Nowe wersje pojawiają się co roku.

Android:

 • Działa na systemie Android, a niektórzy producenci używają nieco innej wersji.
 • Android może aktualizować się rzadziej.

Telefony z Androidem działają w systemie operacyjnym Android firmy Google, a iPhone’y korzystają z systemu iOS firmy Apple. Ogólnie rzecz biorąc, działają one tak samo: będziesz mieć ekran główny z najpopularniejszymi aplikacjami, w tym grami, narzędziami, aplikacją Telefon do wykonywania połączeń, aplikacją aparatu do robienia zdjęć i aplikacją do wysyłania wiadomości tekstowych. Używają również interfejsów dotykowych, a urządzenie może zawierać sprzęt, taki jak akcelerometry lub żyroskopy dla większej liczby funkcji.

Apple wydaje nową wersję systemu iOS każdej jesieni, a dodatkowe aktualizacje pojawiają się przez cały rok. We wcześniejszych dniach Androida aktualizacje były rzadsze i regularne (Android 2.0 pojawił się w 2009 roku, podczas gdy zarówno 3, jak i 4 ukazały się w 2011 roku). Ostatnio jednak Android bardziej wpadł w roczny cykl aktualizacji. Niektórzy producenci urządzeń z Androidem, na przykład Samsung, używają nieco zmodyfikowanej wersji systemu operacyjnego.

Niektórzy producenci Androida powoli aktualizują swoje telefony do najnowszej wersji systemu operacyjnego Android, a czasami w ogóle ich nie aktualizują. Podczas gdy starsze telefony ostatecznie stracą wsparcie dla najnowszego systemu operacyjnego, wsparcie Apple dla starszych telefonów może być lepsze niż Androida, zwłaszcza że platforma jest otwarta dla innych producentów.

Aplikacje

iPhone:

 • Dostępne tylko w Apple App Store.
 • Prawie 2 miliony aplikacji.

Android:

 • Dostępne w sklepie Google Play i za pośrednictwem źródeł zewnętrznych.
 • 2,7 miliona aplikacji.

Apple App Store oferuje mniej aplikacji niż Google Play (około 1,8 miliona w porównaniu do 2,8 miliona, stan na grudzień 2020 r.), ale wybór nie jest najważniejszym czynnikiem.

Apple surowo określa, na jakie aplikacje zezwala, podczas gdy standardy Google dla Androida są bardziej liberalne. Ściślejsza kontrola Apple jest jednym z powodów, dla których jego sklep z aplikacjami ma mniej ofert niż Google, ale oznacza to również, że prawdopodobieństwo pobrania złośliwego oprogramowania jest mniejsze.

Inną zaletą scentralizowanego sklepu Apple jest to, że firma ma pewność, że wszystko jest kompatybilne z dostępnymi urządzeniami. Połączenie wielu producentów telefonów z systemem Android i mniejszej kontroli w sklepie Google Play oznacza, że możesz nie mieć pewności, czy aplikacja, której szukasz, będzie działać z Twoim telefonem.

Poza tym większy wybór i możliwość pobierania aplikacji na Androida spoza oficjalnego sklepu Google Play może spodobać się niektórym użytkownikom.

Cena

iPhone:

 • Ogólny zakres: 500 $ – 1500 $ +

Android:

 • Ogólny zakres: 100–1750 USD+

Apple umieścił iPhone’a jako urządzenie luksusowe, a cena to odzwierciedla. Za mniej niż 500 zł nowego nie kupisz. Tymczasem telefony kompatybilne z Androidem są dostępne w szerokim zakresie cen, od około 100 USD do 20-krotności tej kwoty.

Chociaż można kupić telefon z Androidem taniej, możesz dostać to, za co płacisz. Wysokiej klasy urządzenia Samsung mogą kosztować tyle samo, a nawet więcej niż iPhone, jeśli chcesz nowego Samsunga Galaxy lub Google Pixel. Na tym końcu zakresu różnica w jakości między Androidem a iPhonem jest niewielka. Jeśli jednak nie potrzebujesz zaawansowanego technologicznie aparatu ani innych funkcji, tańszy Android może być dla Ciebie odpowiedni.
Szeroka dostępność planów płatności od Apple, Google i sprzedawców detalicznych oznacza jednak, że możesz łatwo uzyskać telefon wyższej klasy, płacąc za niego w miesięcznych ratach zamiast za wszystko naraz. Te opcje sprawiają, że cena jest mniejszym problemem.

Bezpieczeństwo: Apple trzyma je w zamknięciu
iPhone’a
Szyfrowane od końca do końca.

App Store zaprojektowany, aby zapobiegać złośliwemu oprogramowaniu.

Android
Szyfrowane podczas przesyłania.
Szersza dostępność aplikacji innych firm może narazić urządzenie na złośliwe oprogramowanie.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie swojego smartfona, iPhone jest bezpieczniejszy niż Android. Powody, dla których tak się dzieje, wynikają z różnych czynników, ale oto niektóre z najważniejszych:

Apple obsługuje kompleksowe szyfrowanie w swoich aplikacjach. „Od końca do końca” oznacza, że na przykład wiadomość tekstowa jest szyfrowana na całej swojej drodze między urządzeniem wysyłającym a odbiorcą. Android ogólnie szyfruje „w trakcie przesyłania”, co oznacza, że informacje są bezpieczne podczas ich przenoszenia, ale mogą być narażone na „przestoje”, na przykład przez serwery Google.
Apple kontroluje pobieranie. Jednym z najczęstszych sposobów naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego jest pobieranie złośliwego oprogramowania — oprogramowania zaprojektowanego w celu kradzieży informacji lub wpływania na działanie urządzenia. Apple stara się zapobiegać pojawianiu się złośliwego oprogramowania w swoim App Store i jest to jedyne miejsce, w którym można pobrać aplikacje na iPhone’a. W ten sposób otwartość i elastyczność Androida może stać się obciążeniem.
Należy jednak zauważyć, że iPhone nie jest odporny na zagrożenia bezpieczeństwa; jest po prostu mniej prawdopodobne, że stanie się celem ataków niż telefony z systemem Android.

Inteligentny asystent

iPhone:

 • Domyślna platforma: Siri.
 • iPhone’y mogą korzystać z Asystenta Google lub Bixby za pośrednictwem aplikacji.

Android:

 • Domyślne platformy: Asystent Google lub Samsung Bixby.
 • Użytkownicy Androida nie mogą używać Siri.

Kolejna granica funkcjonalności smartfonów będzie napędzana przez sztuczną inteligencję i interfejsy głosowe. Android ma tutaj wyraźną przewagę.

Asystent Google, najwybitniejszy inteligentny asystent na Androida, jest bardzo potężny. Wykorzystuje wszystko, co Google wie o Tobie i świecie, aby ułatwić życie. Na przykład, jeśli Twój Kalendarz Google wie, że spotykasz się z kimś o 5:30, a korki są straszne, Asystent może powiadomić Cię o wcześniejszym wyjściu.

Siri to odpowiedź Apple na Asystenta Google dla sztucznej inteligencji. Poprawia się z każdą nową wersją iOS. To powiedziawszy, nadal ogranicza się do stosunkowo prostych zadań i nie oferuje zaawansowanych funkcji Asystenta Google. Użytkownicy iPhone’a, którzy nie lubią Siri, mogą również korzystać z Asystenta Google, podczas gdy właściciele Androida nie mogą uzyskać dostępu do Siri bez produktu Apple.

Ekosystem

iPhone

 • Bezproblemowa interakcja z komputerami Mac, Apple Watch, Apple TV i innymi urządzeniami.

Android:

 • Mniejsza interaktywność między urządzeniami z Androidem, zwłaszcza różnych producentów.

Wiele osób oprócz smartfona korzysta z tabletu, komputera lub urządzenia do noszenia. Dla nich Apple oferuje lepiej zintegrowaną obsługę. Ponieważ Apple produkuje komputery, tablety, zegarki i iPhone’y, oferuje funkcje, których Android może nie mieć.

Na przykład możesz używać iPhone’a jako pilota do Apple TV. Możesz też odblokować iPhone’a lub MacBooka za pomocą zegarka Apple Watch. AirDrop umożliwia natychmiastowe przesyłanie plików i łączy między iPhonem, komputerem Mac lub iPadem bez tworzenia wiadomości e-mail. Inne funkcje ciągłości pozwalają rozpocząć film z YouTube na Apple TV i wznowić go w miejscu, w którym zostało przerwane na iPhonie. AirPlay pozwala udostępniać ekran komputera Mac Apple TV lub używać iPada jako drugiego monitora.

Usługi Google, takie jak Gmail, Mapy, Google Now itp., działają na wszystkich urządzeniach z Androidem. Ale jeśli Twój zegarek, tablet, telefon i komputer nie są produkowane przez tę samą firmę – a poza Samsungiem nie ma zbyt wielu firm, które produkują produkty we wszystkich tych kategoriach – Android nie ma ujednoliconego doświadczenia na różnych urządzeniach.

Serwis urządzenia

iPhone:

 • Samodzielna naprawa jest trudna, jeśli nie niemożliwa.
 • Musisz zanieść urządzenie do usługodawcy lub sklepu Apple Store.

Android:

 • Wielu producentów udostępnia swoje urządzenia użytkownikom.

Apple stawia w iPhonie nade wszystko na elegancję i prostotę. To ważny powód, dla którego użytkownicy nie mogą rozbudować pamięci iPhone’a ani wymienić baterii (można dostać zamienne baterie iPhone’a, ale muszą one zostać zainstalowane przez przeszkoloną osobę zajmującą się naprawami).

Z drugiej strony producenci Androida często pozwalają użytkownikom na wymianę baterii telefonu i zwiększenie jego pojemności.

Kompromis polega na tym, że Android jest nieco bardziej złożony i mniej elegancki, ale może to być tego warte w porównaniu z brakiem pamięci lub unikaniem płacenia za kosztowną wymianę baterii.

Warto wiedzieć:

Ile osób korzysta z Androidów vs. iPhone’ów?
Użytkownicy Androida i iPhone’a posiadają łącznie 99% wszystkich aktywnych telefonów komórkowych; jednak jest znacznie więcej użytkowników Androida niż użytkowników iPhone’a ze względu na ogromną różnicę cen. Od 2020 roku globalne statystyki pokazują, że około 1 miliard ludzi posiada iPhone’a, a 2 miliardy ludzi posiada Androida.

Co mogę zrobić na Androidzie, czego nie mogę zrobić na iPhonie?
Android pozwala robić kilka rzeczy, na które nie pozwalają zabezpieczenia iPhone’a, takie jak konfigurowanie konta w trybie gościa w celu udostępniania telefonu z Androidem innym użytkownikom. Możesz także używać widżetów do pobierania informacji z aplikacji bez ich uruchamiania, dodawania pamięci za pomocą karty SD, pracy z podzielonym ekranem i przesyłania dokumentów bezpośrednio z komputera do telefonu za pomocą Menedżera plików systemu Android. iPhone umożliwia przesyłanie zdjęć tylko w ten sposób.

Co mogę zrobić na iPhonie, czego nie mogę zrobić na Androidzie?
Możesz trzymać stary telefon obok nowego telefonu i użyć funkcji QuickStart, aby przesłać dane do nowego urządzenia z iPhonem. iPhone umożliwia także wysyłanie i odbieranie pieniędzy za pośrednictwem wbudowanej aplikacji iPhone Messages. Kolejną ważną funkcją jest FaceTime, w którym możesz rozmawiać wideo z innymi użytkownikami iPhone’a bez instalowania aplikacji innej firmy.

Podsumowanie:

Zarówno iPhone, jak i Android zapewniają rozwiązania dla osób o różnych potrzebach. Jeśli posiadasz już produkty Apple, takie jak Mac, iPad lub Apple TV, zakup iPhone’a jest łatwym wyborem. Jeśli ważna jest elastyczność lub aplikacje, wybierz Androida.

Różne kategorie mają większe znaczenie dla niektórych osób. Niektórzy ludzie będą bardziej cenić wybór sprzętu, podczas gdy innym bardziej zależy na żywotności baterii lub grach mobilnych. Obie platformy oferują dobry wybór dla różnych osób. Musisz zdecydować, które czynniki są dla Ciebie najważniejsze i wybrać telefon, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

VPN vs. VPS: Jaka jest różnica?

VPN i VPS mogą być bardzo podobnie brzmiącymi terminami, ale w rzeczywistości są to bardzo różne rzeczy w świecie technologii. Wirtualna sieć prywatna pozwala zachować anonimowość i prywatność podczas korzystania z Internetu, podczas gdy wirtualny serwer prywatny jest formą hostingu.

Nadal zdezorientowany? Nie martw się. Czytaj dalej, a opowiemy Ci o kluczowych różnicach między nimi, a także omówimy dokładnie, czym jest każda forma technologii.

Co to jest VPN?

VPN to sposób, w jaki możesz stworzyć pomost między tobą a Internetem. W ten sposób Twoje dane są szyfrowane i całkowicie prywatne, dzięki czemu Twój dostawca usług internetowych lub przeglądane strony internetowe nie wiedzą, co robisz. Zamiast tego VPN utrzymuje Twoje dane w tajemnicy, więc nie ma możliwości uzyskania do nich dostępu z innych źródeł. Potraktuj to jako dodatkową warstwę bezpieczeństwa między tobą a światem zewnętrznym, dzięki której Twoja praca lub życie osobiste będą bardziej prywatne podczas przeglądania.

Sieci VPN są bardzo przydatne do wielu celów, dlatego ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, czym jest VPN i jak może ci pomóc w codziennym życiu. W szczególności, jeśli korzystasz z wielu publicznych sieci Wi-Fi, bardzo ważne jest, aby mieć dostęp do usługi VPN, ponieważ nie możesz ufać bezpieczeństwu sieci publicznej. Nawet smartfony korzystają z VPN.

Co to jest VPS?

VPS to forma hostingu internetowego. Przydatna jest znajomość różnych opcji hostingu internetowego, aby zobaczyć, gdzie pasuje VPS. Na tańszym końcu hostingu internetowego znajduje się hosting na serwerze współdzielonym. Jak sama nazwa wskazuje, Twoja witryna jest hostowana na tym samym serwerze, co wiele innych witryn, co oznacza, że jest tania, ale prędkość może być mniejsza i masz mniejszą kontrolę nad wewnętrznym działaniem witryny, ponieważ nie masz pełnego dostępu do serwera.

Droższy jest hosting serwerów dedykowanych, w którym otrzymujesz cały serwer tylko dla swojej strony internetowej. Problem polega na tym, że dla wielu użytkowników może to być przesada i dużo kosztuje. Dostajesz jednak więcej opcji dostosowywania.

W środku jest hosting VPS. To hybryda serwera współdzielonego i dedykowanego. Nadal działa dla wielu użytkowników jednocześnie, ale oddziela ich na własnym serwerze wirtualnym. W ten sposób uzyskasz lepsze prędkości i więcej opcji dostosowywania bez konieczności płacenia tyle, ile zapłaciłbyś za serwer dedykowany.

Powiązane z tym są serwery VPS w chmurze, które rozpowszechniają informacje i serwery wirtualne w opartej na chmurze sieci serwerów fizycznych. Są one zwykle nieco mniej bezpieczne, ale znacznie tańsze i często mają krótsze przestoje niż zwykłe systemy VPS.

Dlaczego potrzebuję VPN?

VPN zapewnia bezpieczeństwo Twojej historii przeglądania Internetu. Szyfruje Twój ruch internetowy, dzięki czemu wszystko, co robisz, jest chronione przed hakerami i innymi nikczemnymi użytkownikami. Zapewniając zwiększone bezpieczeństwo, jesteś bezpieczniejszy, gdy masz połączenie z publiczną siecią Wi-Fi. Jednak chroni również Twoją prywatność w zwykłej sieci domowej.

To dlatego, że dostawcy usług internetowych i reklamodawcy internetowi mogą zbierać dane o Twoich nawykach przeglądania podczas korzystania z Internetu. VPN pozwala ukryć swoją aktywność i adres IP, co oznacza, że jesteś całkowicie anonimowy.

Oprócz tego możesz korzystać z VPN, aby uniknąć ograniczeń geograficznych, co oznacza, że możesz przeglądać strony internetowe ocenzurowane w inny sposób lub po prostu korzystać z usług przesyłania strumieniowego niedostępnych w Twoim kraju.

Możliwe jest również uzyskanie niższych cen na niektóre produkty za pomocą VPN. Niektórzy sprzedawcy detaliczni, tacy jak linie lotnicze i firmy hotelarskie, wykorzystują Twoją historię przeglądania, aby oferować droższe ceny. Z twoją historią ukrytą przez VPN, za każdym razem otrzymujesz najniższą cenę.

Zaletą jest również brak ograniczeń przepustowości. Podczas gdy wielu dostawców usług internetowych może ograniczyć prędkość przeglądania po nadmiernym korzystaniu, korzystanie z VPN oznacza, że nie mogą śledzić tego, co robisz. Dostawcy usług internetowych mają tendencję do ograniczania prędkości pobierania podczas torrentowania, więc jest to szczególnie przydatne, jeśli regularnie pobierasz wiele plików.

Dlaczego potrzebuję VPS?

VPS w niczym nie przypomina VPN, ponieważ jest skierowany do tych, którzy chcą hostować własną stronę internetową. VPS to rodzaj serwera dedykowanego dla Twoich potrzeb w zakresie hostingu lub przechowywania, z plikami przechowywanymi na serwerze wirtualnym, a nie na dedykowanym serwerze fizycznym, który jest znacznie droższą alternatywą.

VPS to znacznie bardziej opłacalny sposób hostingu Twojej witryny niż korzystanie z hostingu dedykowanego. Dzielisz serwer z innymi użytkownikami, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad zawartym w nim serwerem wirtualnym. W przypadku rosnącej obecności w sieci ma tę zaletę, że jest skalowalny, co pozwala dodać więcej miejsca na dysku, pamięci RAM lub innego sprzętu w razie potrzeby.

Podczas gdy współdzielony plan hostingowy może być dość powolny i ograniczony, VPS oznacza, że Twoja witryna poradzi sobie z nagłym wzrostem ruchu. Zapewnia również elastyczność kontrolowania i dostosowywania serwera, dodawania dodatkowego oprogramowania lub sprzętu za odpowiednią cenę.

Hosting serwera VPS jest najlepszy, jeśli planujesz uruchamiać złożone aplikacje, konfigurować platformy eCommerce, a nawet uruchamiać zdalnie obsługiwane oprogramowanie.

Z tego powodu hosting VPS zazwyczaj wymaga pewnego poziomu wiedzy technicznej, aby w pełni z niego skorzystać. Wielu właścicieli stron internetowych będzie w porządku ze współdzielonym planem hostingowym, ale kiedy zapoznają się z bardziej technicznymi szczegółami, VPS jest dobrym rozwiązaniem przed rozważeniem znacznie droższego serwera dedykowanego.

Ile kosztuje VPN i VPS?

Sieci VPN są dostępne z wielu różnych źródeł. Ważne jest, aby sprawdzić najlepszą sieć VPN dla swoich potrzeb z wieloma usługami dostępnymi dość tanio.

Dla porównania, VPS może być droższy, ponieważ jest to bardziej specjalistyczna usługa. Nie każdy potrzebuje VPS. Tylko ci, którzy planują hosting strony internetowej, muszą to rozważyć. Nawet wtedy wielu użytkownikom wystarczy wspólny plan hostingowy.

Jeśli jednak masz rozwijającą się firmę, VPS może być bardzo przydatnym sposobem na uzyskanie elastyczności serwera dedykowanego za mniej. Podobnie jak w przypadku VPN, upewnij się, że przeprowadziłeś badania i zaplanuj z wyprzedzeniem to, czego najbardziej potrzebujesz od swojego hostingu.

VPN kontra VPS: duża różnica.

Akronimy mogą brzmieć podobnie, ale istnieją duże różnice między znaczeniami VPN i VPS.

Aby zawęzić zakres, VPN jest czymś, czego potrzebuje większość użytkowników. VPN jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo danych, niezależnie od tego, czy są to wścibskie oczy twojego dostawcy usług internetowych w domu, czy ryzyko potencjalnie nieuczciwego źródła podczas korzystania z publicznej sieci Wi-Fi, VPN jest obecnie niezbędnym narzędziem. Zawsze najlepiej jest zachować prywatność i bezpieczeństwo przeglądania, a VPN to niedrogi sposób na to.

Dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub inne przedsięwzięcie za pośrednictwem strony internetowej, VPS może być przydatny. Jest to bardziej zaawansowana forma hostingu, więc nie każdemu będzie odpowiadać, jednak ma wiele zalet. Jego najlepszym celem jest umożliwienie skalowania witryny zgodnie z rozwojem firmy, co daje większą swobodę w porównaniu ze zwykłym hostingiem współdzielonym. Nie jest to niezbędne dla każdego użytkownika sieci, ale dla właściciela strony internetowej znającego się na technologii jest to dobra opcja do rozważenia.

Nie oczekuj, że zachowa prywatność Twojej historii przeglądania, tak jak VPN. To są bardzo różne narzędzia!

6 najlepszych usług VPN dla zabezpieczenia Windows.

Jeśli na bieżąco korzysz z Internetu, z pewnością zauważyłeś liczne wzmianki o VPN dla systemu Windows. W sieci możesz znaleźć wiele informacji o tym jak prawidłowo dobrany VPN może zapewnić Ci niezawodną ochronę. Pomimo ogromnej konkurencji ze strony Apple, system operacyjny Windows nadal wybiera aż 68% użytkowników. Pomimo ogromnego zagrożenia jakie może spotkać każdego z nas podczas serfowania w sieci, niestety nie wszyscy nadal wiedzą jak właściwie chronić siebie i swój komputer. Dlatego ważne jest, abyś już teraz dowiedział się jakich zabezpieczeń możesz użyć, aby zachować maksimum bezpieczeństwa i ochrony, dla Twoich urządzeń, które korzystają z systemu Windows.

Ponieważ Windows jest najbardziej popularnym systemem operacyjnym na świecie, mnóstwo firm zajmujących się zabezpieczeniem prywatności w sieci, oferuje rozmaite opcje VPN. Dlatego wybranie tego najbardziej odpowiedniego dla Twoich potrzeb może być trudne. Aby ułatwić Ci dokonanie właściwego wyboru przygotowaliśmy listę sześciu VPN, na które naszym zdaniem powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

NordVPN

 • Kraj rejestracji: Panama.
 • Obsługiwani klienci: iOS, Android, Windows, macOS, Linux.
 • Koszt: 12 dolarów miesięcznie.
 • Liczba serwerów: ponad 5237.
 • Jednoczesne połączenia: 6.
 • Jedna z najbardziej znanych sieci VPN dla systemu Windows na rynku.

Można śmiało powiedzieć, że NordVPN to jedena z najpopularniejszych usług n Większość Twoich ulubionych YouTuberów i influencerów była w pewnym momencie sponsorowana przez NordVPN w dążeniu firmy do zdobycia pierwszego miejsca na rynku VPN. A jeśli miałbyś debatować, że NordVPN jest w rzeczywistości najpopularniejszą siecią VPN, być może się nie mylisz. Tylko dlatego, że usługa jest najpopularniejsza w swojej dziedzinie, niekoniecznie oznacza, że jest to najlepsza opcja i prawdą jest, że klienci mają również spersonalizowane gusta w wyborze VPN. Ale prawie wszyscy eksperci, blogi i strony internetowe jednogłośnie zgadzają się, że NordVPN to jedna z najlepszych sieci VPN, jakie możesz kupić.

Mając ponad 5000 serwerów na całym świecie, masz duży wybór, a każdy z nich jest bezpiecznie wspierany przez światowej klasy funkcje bezpieczeństwa NordVPN, takie jak protokół NordLynx, 256-bitowe szyfrowanie AES klasy wojskowej, dzielone tunelowanie i wiele więcej . Ponadto, jeśli potrzebujesz dedykowanego adresu IP, możesz go kupić za opłatą, aby sprawować całkowitą kontrolę nad swoim cyfrowym życiem. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie, gdy tylko klikniesz przycisk połączenia, wiedząc, że Twój adres IP jest ukryty i zaszyfrowany, a Twoje dane są całkowicie nietknięte.

Oczywiście ta popularna sieć VPN dla systemu Windows może nie być dla wszystkich, więc jeśli czujesz się niezadowolony z usługi, możesz zainicjować pełny zwrot pieniędzy w ramach 30-dniowej polityki firmy dotyczącej gwarancji zwrotu pieniędzy. Zespół obsługi klienta jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i wystarczy krótka rozmowa, dzięki czemu możesz się z nim skontaktować w dowolnym momencie. NordVPN nie oferuje opcji bezpłatnego planu transmisji danych, więc ta 30-dniowa alternatywa zwrotu pieniędzy umożliwia przetestowanie usługi bez żadnych zobowiązań.

ExpressVPN

 • Kraj rejestracji: Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
 • Obsługiwani klienci: iOS, Android, Windows, macOS, Linux.
 • Koszt: 13 dolarów miesięcznie.
 • Liczba serwerów: ponad 3000.
 • Jednoczesne połączenia: 5.
 • Niesamowita sieć VPN do przesyłania strumieniowego.

ExpressVPN to kolejny niezwykle popularny Windows VPN, który rozszerzył swoje wpływy na wielu klientów, takich jak iOS, Android, macOS, Linux, a nawet innych, takich jak routery i inteligentne telewizory! Konkurencja między ExpressVPN i NordVPN jest wyczuwalna, a ci dwaj tytani nieustannie podnoszą poprzeczkę, aby uzyskać akceptowalny standard VPN, który jest świetny dla klientów, ponieważ otrzymujemy lepszy produkt końcowy! Z powodu tej rywalizacji ExpressVPN zrobił wszystko, co w jego mocy, aby spróbować zrewolucjonizować podstawy VPN u podstaw. Opracowała Lightway, nowoczesny i bezpieczniejszy protokół VPN oraz TrustedServer, nowy sposób obsługi serwerów bez ryzyka rejestrowania danych.

Te rewolucyjne zmiany mają jednak swoją cenę. ExpressVPN nie jest tani, a wielu twierdzi, że za zaledwie pięć jednoczesnych połączeń, ponad 3000 serwerów i niewiele specjalnych funkcji, 13 USD miesięcznie może być dość wysokie. To, czego ExpressVPN może brakować w dodatkowych funkcjach, nadrabia solidnymi podstawami i szczelnym bezpieczeństwem. Możesz oczekiwać bezpieczeństwa na poziomie wojskowym, które rządy, firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem i wojsko wdrażają we własnych systemach dzięki ExpressVPN.

Jeśli używasz VPN głównie do przesyłania strumieniowego lub przeglądania Internetu, ExpressVPN jest świetną opcją ze względu na błyskawiczne prędkości serwera z wbudowanym testem prędkości i specjalnymi serwerami do przesyłania strumieniowego. Każdy serwer jest starannie zoptymalizowany, aby przenieść Twoje wrażenia z przesyłania strumieniowego na wyższy poziom dzięki możliwości przesyłania strumieniowego Ultra HD bez buforowania i opóźnień. Być może nie jest to najbardziej wszechstronna opcja, ale ExpressVPN to Windows VPN, który zapewnia doskonały produkt podstawowy, jeśli zależy Ci na prywatności i ochronie danych.

Surfshark

 • Kraj rejestracji: Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
 • Obsługiwani klienci: iOS, Android, Windows, macOS, Linux.
 • Koszt: 13 dolarów miesięcznie.
 • Liczba serwerów: ponad 3200.
 • Jednoczesne połączenia: Nieograniczone.
 • Bezpłatna nieograniczona globalna przepustowość.

Surfshark zapewnia nieograniczoną globalną przepustowość i nieograniczoną liczbę jednoczesnych połączeń. Tak, mówimy poważnie! Jeśli zależy Ci na tym, dokąd trafiają Twoje ciężko zarobione pieniądze i doceniasz znaczenie stosunku jakości do ceny, sugerujemy, abyś nie szukał dalej niż Surfshark. Ta sieć VPN dla systemu Windows umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń, niezależnie od tego, czy jest to iPhone, telewizor, router lub inne urządzenia, a także urządzenia Twoich bliskich. Chroń całe swoje gospodarstwo domowe online za 13 USD miesięcznie. Ta cena może nie być najbardziej przychylna, gdy na nią spojrzysz, ale jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie korzyści, jakie z niej uzyskasz, jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolony.

Dodatkowo, pojedyncza subskrypcja Surfshark zapewnia dostęp do ponad 3200 globalnych serwerów (i stale ich przybywa). Jeśli mieszkasz w kraju z wieloma ograniczeniami i cenzurą, zakup subskrypcji Surfshark może być niezwykle wyzwalający i zapewnić nieskrępowany dostęp do otwartego internetu. Funkcja zaciemniania geolokalizacji jest bezpieczna, co oznacza, że możesz czuć się bezpiecznie, nawet jeśli jesteś w niestabilnym kraju.

Surfshark to mniej znana sieć VPN dla systemu Windows, ale uważamy, że to nieoszlifowany diament iz pewnością warto się jej przyjrzeć. Jeśli dostępność jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie sieci VPN, to nie ma takiej, która byłaby bardziej przychylna niż ta. Możesz zdecydować się na miesięczną subskrypcję lub tańszą roczną, jeśli wiesz, że będziesz używać VPN przez długi czas.

Hotspot Shield

 • Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone.
 • Obsługiwani klienci: iOS, Android, Windows, macOS, Linux.
 • Koszt: 8 dolarów miesięcznie.
 • Liczba serwerów: ponad 1800.
 • Jednoczesne połączenia: 5.
 • Świetna opcja budżetowa.

Hotspot Shield to VPN często reklamowany jako najlepszy VPN dla smartfonów, ale firma opracowała również kompleksowy program dla systemu Windows. Słynie z bezpłatnego planu danych, w ramach którego użytkownicy otrzymują 500 MB dziennie bezpłatnych danych. Jeśli wykorzystasz maksymalnie 500 Mb dziennie, otrzymasz około 15 Gb darmowych danych miesięcznie! Jeśli uważasz, że to nie wystarczy, Hotspot Shield jest jedną z tańszych opcji na tej liście za jedyne 8 USD miesięcznie. Otrzymasz dostęp do nieograniczonej przepustowości i możliwość łączenia się z prawie 2000 globalnych serwerów.

Jednym z powodów do niepokoju wielu ekspertów w Hotspot Shield jest to, że jego siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że w przypadku zbadania i zażądania, rząd USA lub którykolwiek z 14 Eyes Alliance może uzyskać dostęp do niektórych aspektów twoich danych osobowych, jeśli firma przechowuje fragmenty twoich informacji w rejestrze. Było wiele kontrowersji (zwłaszcza dotyczących Hotspot Shield), w których dostawcy VPN przekazywali dane osobowe rządom i firmom, więc obawy są rzeczywiście uzasadnione. Należy jednak zauważyć, że nie było żadnych znaczących kontrowersji związanych z samą tarczą Hotspot.

Podsumowując, jeśli szukasz taniego dostawcy VPN, ta usługa jest dla Ciebie świetną opcją. Jak zawsze, ważne jest, aby przeprowadzić własne badania, aby sprawdzić, czy specyfikacje i funkcje Ci odpowiadają, ale nie ma zbyt wielu sieci VPN za taką cenę. Jeśli już, zawsze możesz wypróbować bezpłatny plan transmisji danych, aby przetestować VPN.

PrivadoVPN

Kraj rejestracji: Szwajcaria
Obsługiwani klienci: iOS, Android, Windows, macOS
Koszt: 8 dolarów miesięcznie
Liczba serwerów: ponad 200
Jednoczesne połączenia: 10
Darmowe 10 Gb/s miesięcznie z bezpłatnym planem
PrivadoVPN to jedna z najlepszych darmowych sieci VPN, jakie możesz teraz kupić. Wszyscy klienci mają prawo do bezpłatnego 10 Gb/s za darmo danych miesięcznie, co jest doskonałym sposobem na pozyskanie nowych klientów. Ten model freemium to sposób firmy na zachęcenie klientów do zarejestrowania się w przystępnej cenowo usłudze premium, która kosztuje tylko 8 USD miesięcznie. W krainie VPN to całkiem niezła okazja. Hipotetycznie jednak, jeśli 10 Gb/s wystarczy dla Ciebie i Twoich potrzeb, możesz pozostać przy darmowym abonamencie danych.

Trzeba przyznać, że PrivadoVPN nie ma największej liczby dostępnych serwerów, z którymi można się połączyć, tylko około 200. Firma powstała w 2019 roku, więc jej działalność jest jeszcze młoda, a w najbliższych latach możemy spodziewać się poważnej rozbudowy usługi. Sam zespół ma ponad 20-letnie doświadczenie w cyberbezpieczeństwie, prywatności i zarządzaniu danymi, więc szwajcarska firma jest w dobrych rękach.

Uważamy, że PrivadoVPN to świetna opcja dla tych, którzy szukają przystępnej cenowo sieci VPN dla systemu Windows z dostępnymi bezpłatnymi danymi. 10 Gb/s darmowych danych to nic, z czego można się śmiać i jest więcej niż wystarczające do niektórych zastosowań, w zależności od tego, gdzie jesteś na świecie. Podoba nam się również to, że obecna cena jest wystarczająco dostępna dla obywateli na całym świecie na różnych etapach życia.

CyberGhost

 • Kraj rejestracji: Rumunia.
 • Obsługiwani klienci: iOS, Android, Windows, macOS, Linux.
 • Koszt: 13 dolarów miesięcznie.
 • Liczba serwerów: ponad 7300.
 • Jednoczesne połączenia: 7.
 • Niesamowite bezpieczeństwo na każdym serwerze.

CyberGhost ma inną aurę niż pozostałe na liście. Ma unikalną markę, która odróżnia ją od konkurencji dzięki żywym i odważnym żółtym motywom w całej tożsamości firmy. Chociaż jej logo to uroczy mały duch, a dynamiczna kolorystyka marki wydaje się raczej zabawna, jej serwery są wyposażone w poważne zabezpieczenia. Możesz cieszyć się zaletami funkcji braku logów, które zapewniają, że Twoje dane nigdy nie są przechowywane na serwerze, a także potężnymi środkami do walki z cenzurą, niezależnie od tego, czy jesteś w kraju pierwszego świata, czy w kraju niestabilnym.

Przy ponad 7300 serwerach na pewno znajdziesz taki, który spełni Twoje potrzeby. Jeśli na przykład jesteś w Japonii i chcesz oglądać amerykańskie programy w serwisie Netflix, ta sieć VPN dla systemu Windows umożliwia odblokowanie treści blokowanych geograficznie jednym kliknięciem przycisku. To wspiera mantrę CyberGhost dotyczącą walki z cenzurą, ponieważ umożliwia dostęp do treści globalnych, gdziekolwiek jesteś.

Chociaż CyberGhost nie jest szczególnie tani. Podobnie jak ExpressVPN, kosztuje 13 USD miesięcznie, co jest droższą stroną VPN na tej liście. Jeśli koszt jest głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, jedna z bardziej ekonomicznych opcji może być dla Ciebie. Uważamy jednak, że CyberGhost zapewnia niesamowitą usługę, jeśli możesz sobie na to pozwolić. Ponadto, jeśli wiesz, że zamierzasz korzystać z VPN na dłuższą metę, model subskrypcji staje się coraz tańszy, im dłużej subskrybujesz — więc miej to na uwadze!

Czy system Windows ma wbudowaną sieć VPN?

Tak, Windows ma własną sieć VPN. Niewiele osób o tym wie, ponieważ nie jest reklamowane jako główna funkcja systemu operacyjnego, ale rzeczywiście można łączyć się z Internetem za pośrednictwem własnej sieci VPN systemu Windows. Podobnie jak w przypadku wbudowanych funkcji, wielu oczekuje, że będzie to okropne. W porównaniu z niektórymi z najlepszych VPN na tej liście, Windows VPN ma wiele do życzenia, tak. Ta funkcja ma jednak pewien zwrot. Windows VPN to tylko „klient”. Będziesz musiał uzyskać swoje rzeczywiste dane VPN gdzie indziej. Musisz podać szczegóły, takie jak nazwa użytkownika, hasło, karta inteligentna, hasło jednorazowe itp., ze źródła zewnętrznego. W rzeczywistości nie daje możliwości dzielonego tunelowania, szyfrowania AES 256 ani niczego innego z natury.

Czy istnieje darmowa sieć VPN dla systemu Windows?

Jak wspomniano, VPN dla Windows jest technicznie bezpłatny. Problem polega na tym, że jest to bardziej klient niż rzeczywista usługa VPN. Jeśli rozumiesz żargon techniczny i czujesz, że możesz skonfigurować serwer VPN lub znaleźć niezbędne szczegóły, możesz pominąć proces pobierania klienta innej firmy i skorzystać z wbudowanej sieci VPN dla systemu Windows. Ale kiedy klienci zewnętrzni są lepsi niż „oficjalna rzecz”, dlaczego wolisz korzystać z tej drugiej? Pobranie tych aplikacji zajmuje kilka sekund, a po kilku minutach jesteś gotowy do pracy. Z całego serca sugerujemy zbadanie i wybranie ulubionej sieci VPN z powyższej listy i użycie jej zamiast tego.

 

Czy NordVPN jest bezpieczny? Sprawdź czy to prawda!

Jeśli jesteś pół-regularnym użytkownikiem Internetu, być może widziałeś, jak NordVPN pojawia się w reklamach lub jako treści sponsorowane na YouTube i w całym Internecie. NordVPN jest obecnie zdecydowanie najpopularniejszą siecią VPN na rynku. Bycie liderem w dowolnej branży wiąże się z dużą kontrolą i konkurencją, a wiele świetnych sieci VPN puka do drzwi dominacji NordVPN.

Ponieważ jednak większość przypadkowych użytkowników Internetu jest najbardziej narażona na NordVPN, postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się tej usłudze i przeanalizować, co zyskujesz dzięki swojej subskrypcji. Przeanalizowaliśmy wszystkie funkcje bezpieczeństwa oferowane przez usługę oraz to, co firma robi z Twoją prywatnością i informacjami. Jeśli martwisz się o swoją tożsamość online i dane podczas przeglądania Internetu, zachęcamy do dalszej lektury, aby w pełni zrozumieć, czy NordVPN jest bezpieczny.

Dlaczego warto korzystać z NordVPN?

Firmy muszą upewnić się, że ich usługi pojawiają się jako pierwsze dla niewykorzystanej publiczności w tej gospodarce opartej na uwadze w Internecie. Zdecydowana większość klientów podejmuje decyzje zakupowe na podstawie kilku pierwszych wyników wyszukiwania, w tym reklam. Po szybkim wyszukaniu bardzo szerokiego terminu „VPN” z milionami wyszukiwań miesięcznie zobaczysz, że NordVPN konsekwentnie zajmuje czołowe miejsce. Teraz rozumiemy, że siła marketingowa i budżet niekoniecznie wskazują na mocny produkt. Zapewnia jednak dużą ekspozycję, co pozwala ogólnej społeczności przetestować produkt i dać bezstronne recenzje. A NordVPN często znajduje się na szczycie wszystkich list najlepszych VPN. To także nasz wybór najlepszego Fire TV Stick VPN i najlepszego rozszerzenia Chrome VPN.

Jeśli chodzi o wybór VPN, wielu klientów może również wybrać darmowe opcje. Napisaliśmy obszerny artykuł na temat tego, czy darmowe VPN są bezpieczne, i zachęcamy do przeczytania go, jeśli wahasz się przed zakupem płatnej subskrypcji. Zalecamy, aby ludzie inwestowali co miesiąc niewielką kwotę, aby uzyskać najlepszą możliwą sieć VPN, jeśli o to chodzi. Dlatego zalecamy, aby NordVPN był doskonałym wyborem dla tych, którzy mają żywotny interes w ochronie swoich danych online i prywatności przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych prędkości przeglądania.

Bezpieczeństwo na poziomie wojskowym.

Od samego początku zauważyliśmy, że NordVPN wykracza poza swoje funkcje bezpieczeństwa. Wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie AES w celu ochrony danych. Agencje rządowe, wojsko i firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem używają 256-bitowego algorytmu AES, który jest niemożliwym do złamania algorytmem do szyfrowania poufnych danych. Liczba 256 odnosi się do rozmiaru klucza szyfrowania. Dlatego 256-bitowy ma 2^256 możliwych kombinacji, które haker musi złamać, aby uzyskać dostęp do twoich danych. Aby złamać ten szyfr, potrzebowaliby więcej czasu niż pozostało we wszechświecie lub niewyobrażalnego superkomputera.

Aby dodać do już stabilnego szyfrowania i ochrony, które zapewnia ta sieć VPN, wykorzystuje ona również trzy różne protokoły bezpieczeństwa podczas łączenia się z nią. Po dotknięciu przycisku „połącz” w programie NordVPN Twoje dane są „tunelowane” do jego serwerów za pośrednictwem wyżej wymienionych protokołów. Należą do nich IKEv2/IPsec, OpenVPN i NordLynx. Możesz myśleć o każdym z tych protokołów jak o skarbcu bankowym w tunelu prowadzącym do twoich danych — są one zabezpieczeniami, aby nikt nie miał dostępu do twoich prywatnych informacji.

Wiele słabych sieci VPN próbuje odtworzyć ten poziom bezpieczeństwa, ale najczęściej wiąże się to z poświęceniem. Użytkownicy często narzekają, że VPN spowalniają prędkość przeglądania, ale implementacja protokołów bezpieczeństwa NordVPN pokazuje, że rozumie równowagę między bezpieczeństwem a szybkością.

Pełna anonimowość w Internecie.

To wspaniale, że NordVPN kładzie tak duży nacisk na swoje funkcje bezpieczeństwa, ale to nic by nie znaczyło, gdyby firma przechowywała Twoje dane osobowe. Na szczęście tak nie jest. Firma stosuje ścisłą politykę braku logów, kontrolowaną niezależnie przez PricewaterCoopers AG. Oznacza to, że żadne Twoje dane nie są przechowywane na serwerach NordVPN, a Twoja tożsamość jest zasadniczo nowa za każdym razem, gdy łączysz się z VPN. Było kilka głośnych przypadków, w których firmy VPN przekazywały informacje władzom i rządom pod naciskiem, ale NordVPN nie przestrzega jurysdykcji USA ani UE, więc nawet jeśli rząd poprosiłby o informacje o swoich klientach, odeszliby z pustymi rękami.

Jeśli nie czujesz się komfortowo z jedną warstwą ochrony, dlaczego nie dwie? Połącz się dwukrotnie z siecią NordVPN za pomocą Double VPN. Otrzymujesz podwójne szyfrowanie, zwiększone bezpieczeństwo i pełną prywatność, ale dwa razy więcej. Pójdź o krok dalej i użyj funkcji Onion Over VPN, aby połączyć się z przeglądarką Tor — znaną z łączenia się z DeepWeb i synonimem intensywnej prywatności. Te dodatkowe funkcje zapewniają, że bez względu na to, co robisz, złośliwi dostawcy usług internetowych, natrętne rządy lub hakerzy nie będą mogli uzyskać dostępu do Twoich danych osobowych i tożsamości.

Dlaczego pełna anonimowość znaczy tak wiele? Dla przeciętnego użytkownika Internetu wszystko to może wydawać się przesadą. Jednak dla reporterów z krajów trzeciego świata poruszających niebezpieczne i zagrażające życiu tematy prywatność i anonimowość są koniecznością. Ich życie, kariera oraz życie i kariera ich źródeł są nieustannie zagrożone. NordVPN zapewnia im realne rozwiązanie, aby mogli nadal robić to, co robią. Osoby, które żyją w reżimach totalitarnych z silną cenzurą i są karane za dostęp do bezpłatnego internetu, potrzebują prywatności. Dla przeciętnego użytkownika Internetu wspaniale jest mieć odrobinę prywatności, aby zapobiegać irytującym reklamom i chronić się online, ale dla ludzi w mniej szczęśliwych częściach świata stawka jest znacznie większa.

Wiele serwerów na całym świecie.

Istnieje 5290 serwerów NordVPN w 59 różnych krajach na całym świecie. Możesz czuć się bezpiecznie, wiedząc, że bez względu na to, gdzie jesteś na świecie, będziesz w stanie znaleźć serwer, który może szybko połączyć się z doskonałą prędkością przeglądania. Aplikacja/klient NordVPN jest niezwykle łatwa w nawigacji, a opcja szybkiego połączenia umożliwia natychmiastowe połączenie. Możesz także uzyskać dostęp do serwerów specjalnych (Double VPN, P2P, Dedicated IP i Onion Over VPN), otwierając proste menu rozwijane. To takie proste, że poradzi sobie z tym nawet Twoja babcia!

Każdy z serwerów NordVPN ma te same funkcje. To, że nie masz połączenia z serwerami w USA, nie oznacza, że coś tracisz. Gdziekolwiek jesteś, możesz cieszyć się anonimowością, bezpieczeństwem i prywatnością dzięki globalnym serwerom NordVPN.

Prywatność w podróży.

Żyjemy w społeczeństwie, które w większości jest połączone, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, abyśmy rozumieli zagrożenia związane z byciem podłączonym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystanie z VPN w telefonie może być nawet ważniejsze niż używanie go na laptopie lub komputerze, ponieważ masz większe szanse na połączenie się ze słabą publiczną siecią Wi-Fi na urządzeniu przenośnym. Nadal możesz uzyskiwać dostęp do specjalnych serwerów NordVPN na swoim telefonie, niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu iOS, czy Androida (inni klienci nie są jeszcze obsługiwani), a także możesz chronić do 6 urządzeń jednocześnie, aby zapewnić pełną ochronę — i to jest jeden z powodów to nasz najlepszy wybór dla najlepszej sieci VPN dla iPhone’a.

Więc… czy NordVPN jest bezpieczny?

NordVPN to jedna z najbezpieczniejszych opcji dostępnych na dzisiejszym rynku. Połączenie potężnego marketingu, kompleksowych i zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa oraz łatwości użytkowania sprawia, że jest to świetny stosunek jakości do ceny za jedyne 12 USD miesięcznie. Doceniamy, jak bardzo NordVPN traktuje priorytetowo prywatność swoich klientów dzięki swoim rozbudowanym funkcjom, takim jak Double VPN, Onion Over VPN i różnym protokołom bezpieczeństwa.

Czy możemy powiedzieć, że NordVPN jest bezpieczny? Zdecydowanie!

 

Która sieć VPN jest dla Ciebie najlepsza?

Najlepsza sieć VPN jest trudna do ustalenia. Przy tak wielu różnych opcjach może wydawać się bitwą, aby wiedzieć, jak przekopać się przez oferty VPN i znaleźć odpowiednią usługę dla siebie. Jednak tak naprawdę nie musi tak być. To dlatego, że jesteśmy pod ręką, aby pomóc Ci dowiedzieć się, która jest najlepsza spośród dwóch największych nazw w świecie VPN — NordVPN i ExpressVPN.

Biorąc pod uwagę wiele różnych powodów, dla których warto zarejestrować się w VPN, warto ocenić mocne i słabe strony najpopularniejszych usług. Niezależnie od tego, czy szukasz najlepszej sieci VPN do przesyłania strumieniowego, szukasz sieci VPN Netflix, czy po prostu chcesz wypróbować bezpłatną wersję próbną VPN, pomożemy Ci.

Czytaj dalej, a przeprowadzimy Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć o różnicach między NordVPN i ExpressVPN. Obejmuje to sprawdzenie, czy działa dobrze jako Chrome VPN lub Apple TV VPN, a także odpowiadanie na najważniejsze pytania dnia, takie jak czy NordVPN jest bezpieczny? Przyglądamy się również, jak dobrze działają obie sieci VPN pod względem szybkości i funkcji oraz czy są to usługi, które ułatwiają życie, czy nie. Obie usługi zapewniają świetne funkcje w zależności od Twoich potrzeb, więc pod koniec będziesz dokładnie wiedzieć, która sieć VPN jest dla Ciebie odpowiednia, bez względu na to, jakie są Twoje intencje i jak planujesz korzystać z usługi.

NordVPN kontra ExpressVPN – Urządzenia

Jeśli chcesz korzystać z VPN w swoim gospodarstwie domowym, prawdopodobnie chcesz używać go na więcej niż jednym urządzeniu, takim jak laptop, komputer lub telefon. Aby rozszerzyć horyzonty korzystania z VPN na wszystkie swoje urządzenia, masz opcje. Główną opcją — niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się w NordVPN czy ExpressVPN — jest skonfigurowanie usługi VPN na routerze. Obaj dostawcy VPN oferują kompleksowe narzędzia i informacje o tym, jak skonfigurować VPN za pośrednictwem routera, aby każde urządzenie, które łączy się z Internetem za pośrednictwem sieci domowej, natychmiast łączyło się z VPN, uzyskując w ten sposób maksymalną ochronę. Wymaga to trochę wiedzy technicznej, ale w większości przewodniki z dwóch usług znacznie upraszczają ten proces. Jednak skonfigurowanie routera w ten sposób może nie być całkowicie wygodne, ponieważ zobowiązałeś się do korzystania z VPN na wszystkich urządzeniach bez dużej elastyczności w zakresie włączania i wyłączania usługi.

Jeśli wolisz korzystać z VPN indywidualnie dla każdego przypadku i trzymać się używania go z określonymi urządzeniami, a nie z całą siecią, zarówno NordVPN, jak i ExpressVPN nadal oferują szerokie opcje obejmujące prawie każde urządzenie, jakie możesz wymyślić, w tym niektóre dedykowane aplikacje na główne platformy. W obu przypadkach w najgorszym przypadku musisz postępować zgodnie z instrukcjami, aby dostosować ustawienia sieciowe, ale obie witryny dobrze wyjaśniają ten proces.

NordVPN jest bardzo wszechstronny ze swoimi opcjami. Ma aplikacje na Androida, iOS, Windows, MacOS i Linux. Posiada również rozszerzenia dla Chrome, Edge i Firefox, a także dedykowaną aplikację do korzystania z NordVPN dla Android TV, która jest idealna dla wielu różnych marek telewizorów. Istnieją również dedykowane aplikacje dla Amazon Firestick, Raspberry Pi i Chromebooków. Jedynymi urządzeniami, które nie mają dedykowanych aplikacji, są konsole do gier, takie jak Xbox, PlayStation i Nintendo Switch, a także Kindle Fire. Zamiast tego NordVPN oferuje obszerne instrukcje dotyczące konfigurowania usługi dla każdego urządzenia, dzięki czemu nie będziesz się czuł zdezorientowany co do dostępnych tutaj opcji. Konfiguracja każdego urządzenia zajmuje zwykle tylko kilka minut, a instrukcje są jasne.

ExpressVPN jest podobnie zróżnicowany pod względem opcji aplikacji VPN i obsługiwanych urządzeń. Ma dedykowane aplikacje dla systemów Windows, MacOS, Android, iOS, Linux i Chromebooki. Oprócz tego znajdują się dedykowane instrukcje dotyczące korzystania z VPN z tabletami Kindle Fire, rozszerzeniami VPN dla Chrome, Firefox i Edge. Instrukcje dla konsol do gier są nieco trudniejsze do znalezienia na stronie ExpressVPN, ale proces jest bardzo podobny, jak w przypadku każdego urządzenia, co oznacza, że obie usługi są prawie tak proste w użyciu. W rzeczywistości dzieli Cię tylko kilka minut od skonfigurowania dowolnej usługi VPN na wybranym urządzeniu, chociaż konfiguracja VPN za pośrednictwem routera jest znacznie łatwiejszą opcją dla obu stron, pod warunkiem, że chcesz, aby cała sieć była zawsze połączona przez VPN .

NordVPN kontra ExpressVPN – Funkcje

Zarówno NordVPN, jak i ExpressVPN oferują wiele funkcji dla każdego, kto szuka nowej sieci VPN. Niezależnie od tego, którą wybierzesz, znajdziesz tu podstawowe elementy VPN. Obejmują one niektóre dość typowe funkcje, które można zobaczyć w prawie wszystkich sieciach VPN, takie jak wiedza, że możesz przeglądać anonimowo, a także swobodnie zmieniać swoją wirtualną lokalizację, a wszystko to bez obawy, że zostaniesz w jakikolwiek sposób śledzony. Oba oferują również funkcje, które są unikalne dla ich odpowiednich usług. Co najważniejsze, obie sieci VPN oferują wiele opcji, jeśli chodzi o dostępność serwerów. NordVPN pozwala użytkownikom wybierać spośród ponad 5200 serwerów w 60 krajach, podczas gdy ExpressVPN ma 160 lokalizacji serwerów w 94 krajach. Dla większości użytkowników liczba nie będzie miała znaczenia, ponieważ najważniejsza jest jakość serwerów, ale jeśli masz na myśli konkretny kraj, warto sprawdzić, czy znajduje się on na liście przed podjęciem decyzji. Obie witryny wyraźnie informują, które kraje są objęte ich listami serwerów, więc łatwo jest zobaczyć, co działa dla Ciebie.

Zarówno NordVPN, jak i ExpressVPN oferują również ścisłą politykę braku logów, więc masz gwarancję, że żadna usługa nie będzie śledzić Twojej aktywności ani monitorować tego, co robisz. Oba są również zlokalizowane w obszarach, w których nie ma obaw o kwestie jurysdykcyjne z NordVPN z siedzibą w Panamie i ExpressVPN z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Aby to jeszcze bardziej wzmocnić, obie usługi VPN oferują również przełączniki zabijania sieci wraz z ochroną przed wyciekiem DNS i IPv6. Takie funkcje oznaczają, że jeśli z jakiegoś powodu połączenie z VPN zostanie zerwane, całe połączenie zostanie zerwane, więc nic nie wycieknie i nie zostaniesz zauważony przez żadne potencjalnie niecne źródła. NordVPN ma przewagę, jeśli chodzi o liczbę urządzeń, które mogą się połączyć jednocześnie, umożliwiając połączenie do sześciu urządzeń w porównaniu z pięcioma urządzeniami ExpressVPN. Jednak dla większości użytkowników pięć lub sześć urządzeń powinno wystarczyć. Tylko zaawansowani użytkownicy mogą potrzebować dodatkowego urządzenia.

Kolejną funkcją oferowaną zarówno przez NordVPN, jak i ExpressVPN jest obsługa dzielonego tunelowania. Oznacza to, że możesz skutecznie podzielić swoje połączenie. Dzięki tej funkcji możesz korzystać z sieci VPN, aby łączyć się z jedną witryną, jednocześnie przeglądając lokalne treści za pośrednictwem innego połączenia, co daje Ci to, co najlepsze z obu światów. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz korzystać z VPN do przesyłania strumieniowego treści z popularnej usługi przesyłania strumieniowego, takiej jak Netflix lub Amazon Prime Video, jednocześnie przeglądając lokalną stronę internetową, lub jeśli chcesz używać VPN do udostępniania plików P2P i nie chcą być na stałe połączeni z serwerem P2P.

Obie usługi oferują również szeroką, najlepszą w swojej klasie ochronę szyfrowania z ochroną na poziomie wojskowym i obsługą protokołów, w tym OpenVPN i IKEv2. Sprawy różnią się nieco w przypadku innych protokołów dzięki NordVPN obsługującemu własny protokół NordLynx i ExpressVPN oferującemu L2TP/IPsec i PPTP. Jednak NordVPN ma przewagę dzięki dodatkowym funkcjom. Obejmuje to ochronę DoubleVPN, dzięki której możesz dwukrotnie zmienić swój adres IP, aby zapewnić sobie dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Ponadto możliwe jest połączenie NordVPN z Onion over VPN, zapewniając zalety The Onion Router z tunelem VPN. NordVPN ma również funkcje bezpieczeństwa CyberSec, które pozwalają unikać witryn zawierających złośliwe oprogramowanie, a także irytujących reklam, dzięki czemu może ogólnie poprawić komfort przeglądania. Te funkcje mogą nie być niezbędne dla wszystkich, ale dają NordVPN niewielką przewagę, jeśli chodzi o to, co można osiągnąć dzięki usłudze. W połączeniu z oprogramowaniem antywirusowym lub zabezpieczającym wielu konsumentów poczuje się znacznie bezpieczniej, wiedząc, że ich przeglądanie jest bezpieczniejsze i prawdopodobnie uniknie również problemów ze złośliwym oprogramowaniem.

Wreszcie kwestia aplikacji. Twój przebieg będzie się różnić w zależności od urządzenia, na którym korzystasz z VPN, ale ExpressVPN jest ogólnie nieco prostszy w użyciu niż NordVPN na wszystkich urządzeniach. Oba doprowadzą Cię tam, gdzie chcesz, ale ExpressVPN jest nieco łatwiejszy dla mniej doświadczonych użytkowników, a także nieco szybszy do znalezienia serwerów.

NordVPN kontra ExpressVPN- Szybkość

Szybkość i wydajność zarówno NordVPN, jak i ExpressVPN są dość niezawodne. Oba oferują wiele różnych opcji łączenia się z serwerami, co znacznie tutaj pomaga. Oczywiście ExpressVPN obejmuje więcej krajów, podczas gdy NordVPN zapewnia znacznie więcej serwerów, ale to, jak bardzo to wpłynie na ciebie, zależy od tego, czy musisz przeglądać przez określony kraj. Jeśli chodzi o wydajność, generalnie prowadzi to do znacznie większych prędkości dla NordVPN, przy czym ogólny konsensus jest taki, że prędkości przeglądania lub pobierania są tutaj lepsze. Jest to dodatkowo wzmocnione przez wykorzystanie protokołu WireGuard — bezpłatnego protokołu typu open source, który NordVPN zmienił nazwę na NordLynx. ExpressVPN ma swój własny zwrot w tej sprawie — Lightway — ale zazwyczaj NordVPN ma lepsze prędkości, chociaż ExpressVPN w żadnym wypadku nie jest niepokojąco wolny.

Jeśli korzystasz z usługodawcy internetowego, który ogranicza przepustowość, niezależnie od tego, którą VPN wybierzesz, zauważalnie zwiększysz prędkość. Zaletą są również aplikacje, które ułatwiają przeglądanie i wybieranie serwera, który odpowiada Twoim potrzebom. Obie usługi oferują również obsługę torrentów i P2P, co będzie pomocne dla wielu klientów VPN. Jednak NordVPN ogranicza obsługę P2P do wybranych serwerów, podczas gdy ExpressVPN zezwala na to na wszystkich swoich serwerach. Mimo to wszystkie serwery, na których NordVPN zapewnia P2P, są zoptymalizowane do tego celu, więc generalnie korzystanie z nich jest szybsze niż w przypadku wybrania losowego serwera, nawet jeśli opcje dla tej konkretnej usługi są mniejsze.

W przypadku innych potrzeb związanych z przeglądaniem, takich jak przesyłanie strumieniowe wideo przez Netflix, NordVPN jest zazwyczaj szybszym z tych dwóch dostawców. Jest tylko trochę szybszy, ale robi różnicę i ogranicza wszelkie problemy z buforowaniem. Jest to ogólnie bardziej niezawodne, ponieważ usługa często działa bardziej konsekwentnie.

NordVPN kontra ExpressVPN – Cena

Zarówno NordVPN, jak i ExpressVPN oferują różne plany cenowe. Możliwe jest subskrybowanie dowolnej usługi z miesiąca na miesiąc, a także zobowiązanie się do pełnego roku z dużymi zniżkami dostępnymi w przypadku długich zobowiązań. W przypadku ExpressVPN możliwa jest również subskrypcja na sześć miesięcy, podczas gdy NordVPN oferuje opcję planu dwuletniego dla tych, którzy planują z wyprzedzeniem. Od razu widać, że NordVPN jest najłatwiejszą opcją do wyboru, jeśli chcesz zobowiązać się do czegoś na dłuższy czas i nie musisz o tym myśleć.

Ponieważ obie usługi VPN oferują duże rabaty w różnych porach roku, czasami nadal istnieją standardowe plany cenowe, chociaż zalecamy szukanie najlepszych ofert. W pełnej cenie, jeśli zdecydujesz się na NordVPN, masz do wyboru 12 USD miesięcznie na bieżąco, 144 USD za plan roczny lub 323 USD za plan dwuletni. Są to pełne ceny z dużymi rabatami, które często obowiązują przez cały rok, co oznacza, że obecnie można kupić NordVPN na rok za równowartość mniej niż 5 USD miesięcznie za 59 USD rocznie lub dwuletni plan za 89 USD, który działa za 3,30 $ miesięcznie. Ta ostatnia opcja jest z pewnością najlepszą opcją, ale warto ją rozważyć tylko wtedy, gdy potrzebujesz VPN przez długi czas, więc może nie dotyczyć wszystkich użytkowników.

Alternatywnie, ExpressVPN jest dostępny za 13 USD miesięcznie lub 10 USD miesięcznie przez sześć miesięcy z opłatą 60 USD co sześć miesięcy. Istnieje również 12-miesięczna subskrypcja o lepszej wartości, która kosztuje 156 USD co dwanaście miesięcy i jest obecnie obniżona do 100 USD. Podczas gdy 12-miesięczna subskrypcja jest najlepszą opcją pod względem wartości, plan sześciomiesięczny jest niezwykłą opcją dla każdej sieci VPN, więc może być wygodny, jeśli po prostu potrzebujesz sieci VPN na średni okres czasu.

Chociaż obie usługi są dość podobnie wycenione, istnieją pewne kluczowe różnice. W szczególności, jeśli chcesz zobowiązać się do planu dwuletniego, NordVPN jest najlepszą opcją w przypadku wszelkich zobowiązań długoterminowych. Dostępna jest również siedmiodniowa bezpłatna wersja próbna NordVPN dla użytkowników Androida, z których użytkownicy mogą korzystać z niej na dowolnym urządzeniu po odebraniu. Nie ma bezpłatnej wersji próbnej dla ExpressVPN, chociaż obiecuje bezproblemową, 100% gwarancję zwrotu pieniędzy przez pierwsze 30 dni usługi. Bez względu na to, którą usługę wybierzesz, możesz płacić kartą kredytową, kryptowalutami, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay i PayPal. Niektóre opcje, takie jak kryptowaluty, to świetny sposób na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i anonimowości podczas rejestracji w usłudze.

NordVPN kontra ExpressVPN  – Werdykt

Zarówno NordVPN, jak i ExpressVPN oferują świetną usługę VPN. Bez względu na to, na który się zarejestrujesz, będziesz zadowolony z tego, co zapewniają, ponieważ są bardzo ściśle dopasowane. Oba zapewniają wysoce bezpieczną usługę, silne funkcje prywatności i przyzwoite prędkości. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice w przypadku tych, które są dla Ciebie najważniejsze, naprzemiennie w zależności od tego, dlaczego potrzebujesz VPN.

Ogólnie rzecz biorąc, NordVPN wygrywa pod względem szybkości. Jego wydajność jest szybsza podczas przesyłania strumieniowego treści lub korzystania z usług P2P. Dzięki większej liczbie serwerów do wyboru i niektórym dedykowanym P2P, jest to znacznie lepsza opcja dla użytkowników P2P, nawet jeśli musisz zobowiązać się do serwerów dedykowanych, zamiast po prostu korzystać z dowolnej dostępnej opcji. Istnieją również dodatkowe obawy dotyczące bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę, ponieważ NordVPN pokonuje ExpressVPN o wąski margines. Obsługa DoubleVPN jest szczególnie przyjemną zaletą, jeśli chcesz mieć dodatkową ochronę podczas przeglądania lub pobierania online.

Jednak ExpressVPN to lepszy wybór, jeśli potrzebujesz prostej w użyciu aplikacji, która działa przy minimalnym wysiłku lub konieczności myślenia. Na przykład nie ma potrzeby wybierania serwerów dedykowanych dla P2P, a aplikacja jest nieco bardziej przyjazna dla użytkownika. Jednak jest mniej serwerów do wyboru, choć więcej krajów, więc wszystko zależy od tego, gdzie planujesz przeglądać.

Istnieją również subtelne, ale ważne różnice w cenie, przy czym NordVPN stanowi znacznie lepszą ofertę, jeśli zdecydujesz się na plan dwuletni, ale obie usługi są niezawodną opcją, jeśli chcesz subskrybować na krótszy czas. Warto zauważyć, że ExpressVPN ma rzadką sześciomiesięczną opcję, która jest bardzo pomocna, jeśli po prostu potrzebujesz ubezpieczenia na kilka miesięcy, a nie na cały rok lub dłużej. W obu przypadkach warto śledzić najlepsze oferty VPN, aby znaleźć najlepszą cenę dla swoich potrzeb, ponieważ różne wyprzedaże oznaczają lepsze oferty.

Niezależnie od tego, którą sieć VPN wybierzesz, zarówno NordVPN, jak i ExpressVPN powinny Ci dobrze służyć. Preferujemy NordVPN ze względu na dodatkowe zwiększenie prędkości, ale nie możemy nie docenić wygody aplikacji ExpressVPN, która umożliwia szybkie nawiązanie połączenia, nawet jeśli dostępnych jest mniej opcji. Mimo to, jeśli chodzi o oszczędzanie pieniędzy, zobowiązanie się do dwuletniego planu z NordVPN jest bardzo pomocne, jeśli chcesz zachować bezpieczeństwo na dłużej bez rozbijania banku.

 

 

Surfshark w wersji próbnej!

Surfshark w wersji próbnej! Sprawdź czy warto go wypróbować!

Podczas przeglądania Internetu Twoja lokalizacja, tożsamość i powiązane dane mogą korzystać z pewnego rodzaju tarczy — chroniącej to wszystko przed wścibskimi oczami. VPN to jedna z odpowiedzi na ten problem, która pomaga zachować anonimowość i względnie bezpieczeństwo. Surfshark jest jedną z najlepszych usług VPN w 2022 roku, a także jedną z najbardziej bogatych w funkcje i przystępnych cenowo. Nie jest to jednak darmowe, co może powodować pewne wahania przed rejestracją. Ale jeśli chcesz subskrybować wirtualną sieć prywatną i nie jesteś jeszcze w 100% pewien, że chcesz przekazać swoje ciężko zarobione pieniądze, warto poszukać usługi, która zapewnia bezpłatny okres próbny. Czy Surfshark ma dostępną ofertę próbną? Tutaj znajdziesz informacje na temat bezpłatnego okresu próbnego Surfshark, a także odpowiedzi na inne pytania, które możesz mieć.

Czy istnieje bezpłatna wersja próbna Surfshark?

Większość operatorów VPN nie oferuje bezpłatnych wersji próbnych, ale Surfshark jest wyjątkiem. Na przykład nie ma bezpłatnej wersji próbnej NordVPN, podobnie jak nie ma bezpłatnej wersji próbnej ExpressVPN — są to prawdopodobnie dwie najpopularniejsze usługi wirtualnej sieci prywatnej na świecie i, podobnie jak większość innych, oferują 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, ale ty nadal musisz zapłacić, gdy tylko się zarejestrujesz (nadal możesz anulować i otrzymać zwrot pieniędzy w tym 30-dniowym okresie, chociaż). Dla kontrastu istnieje siedmiodniowy bezpłatny okres próbny Surfshark, ale jest pewien haczyk: jest dostępny tylko dla klienta Surfshark VPN na Androida, iOS i MacOS. Aby uzyskać dostęp do wersji próbnej, musisz również podać informacje o płatności i założyć konto. Surfshark nadal oferuje standardową w branży 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, która dotyczy całej usługi, więc możesz korzystać z niej bez ryzyka przez jeden miesiąc.

Czy możesz otrzymać Surfshark za darmo?

Obecnie nie ma sposobu, aby uzyskać Surfshark za darmo; siedmiodniowy bezpłatny okres próbny Surfshark to właściwie wszystko i jak wspomniano powyżej, jest przeznaczony tylko dla klienta mobilnego i MacOS VPN. Dostawcy VPN rzadko biorą również udział w promocjach stron trzecich, które umożliwiają bezpłatne zarejestrowanie się w ich usługach. Ogólnie sugerujemy również, abyś nie korzystał z darmowej sieci VPN. Najlepsze — w tym Surfshark — są płatne. Dobra wiadomość jest taka, że nie są one tak drogie i prawie zawsze dostępne są oferty VPN.

Czy są jakieś oferty Surfshark?

Oferty VPN są obfite, a operatorzy wirtualnych sieci prywatnych regularnie organizują promocje dla nowych abonentów. Oprócz oferowania siedmiodniowej bezpłatnej wersji próbnej VPN, Surfshark również bierze udział w tych ofertach. Ogólnie rzecz biorąc, możesz zarejestrować się w większości sieci VPN na podstawie miesięcznych lub rocznych rozliczeń (niektórzy dostawcy oferują również subskrypcje kwartalne lub sześciomiesięczne), a im więcej „czasu” kupisz, tym niższy jest średni koszt miesięczny. Cena za elastyczną subskrypcję miesięczną to wyższa opłata miesięczna, więc decydując się na dłuższy okres subskrypcji, możesz zaoszczędzić trochę gotówki. Oczywiście musisz dokonać przedpłaty, a następnie jesteś zasadniczo zablokowany w tym abonamencie po upływie okresu „gwarancji zwrotu pieniędzy”, jeśli taka istnieje.

Obecne regularne ceny Surfshark wynoszą 13 USD miesięcznie, 48 USD za pierwszy rok (co daje średnio 4 USD miesięcznie) lub 60 USD za pierwsze dwa lata (przy średnim miesięcznym koszcie zaledwie 2,50 USD). Plan 24-miesięczny jest zdecydowanie najlepszą wartością, a przy średniej miesięcznej cenie poniżej 3 USD miesięcznie sprawia, że Surfshark jest jedną z najtańszych sieci VPN. Jednak teraz Surfshark jeszcze bardziej osładza ofertę: wpisz kod surfsharkdeal na stronie zamówienia, a otrzymasz dodatkowe dwa miesiące do swojego dwuletniego planu za darmo. Daje to w sumie 26 miesięcy usługi ze średnią miesięczną ceną 2,30 USD.

 

Sprawdziliśmy czy niezawodny NordVPN może być darmowy?

Sprawdziliśmy czy niezawodny NordVPN może być darmowy?

Jeśli szukasz nowej sieci VPN, na pewno sprawdzałeś, czy niezawodny NordVPN może być darmowy? Jako jedna z największych marek sieci tego rodzaju, NordVPN jest niezwykle kuszącą propozycją. Jednak czy zalety NordVPN są w rzeczywistości są unikalne. Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o NordVPN, a także trochę więcej o darmowej wersji i jego cenach, przeczytaj koniecznie ten wpis do końca.

Ile kosztuje NordVPN?

Dostępnych jest wiele różnych opcji, dzięki którym NordVPN zapewnia elastyczną strukturę cenową. Oznacza to że możesz czuć się swobodnie w doborze najdogodniejszego planu do swoich potrzeb.

W najprostszym przypadku możesz zapłacić 12 USD miesięcznie za NordVPN. To niezła okazja, jeśli po prostu potrzebujesz korzystać z usługi przez kilka tygodni. Musimy podkreślić, że są o wiele lepsze i tańsze opcje.

Lepszą ofertą jest zapisanie się na roczny plan, który kosztuje mniej niż 5 USD miesięcznie za 59 USD za pierwszy rok. Jeśli chcesz obniżyć koszty NordVPN (a kto nie chce?), jest to całkiem dobra oferta pośrednia, ale możesz zaoszczędzić jeszcze więcej gotówki, wybierając plan dwuletni. To dlatego, że dwuletni plan NordVPN to równowartość 3,30 USD miesięcznie z trzema miesiącami w pakiecie za darmo. Daje to 89 USD przez pierwsze dwa lata, co jest naprawdę niezwykłą ceną NordVPN.

Mówiąc najprościej, mądrze jest inwestować w NordVPN tak długo, jak to możliwe. Koszt NordVPN pozostaje na niskim poziomie, im dłużej zobowiązujesz się do planu, przy czym dwa lata pracy to najlepsza obecnie oferta.

Warto zauważyć, że cena NordVPN jest wypłacana jednorazowo. Zamiast martwić się o znalezienie gotówki co miesiąc, po prostu płacisz za jednym razem na początku subskrypcji i nie będziesz musiał o tym myśleć ponownie przez rok lub dwa lata, w zależności od tego, co wybierzesz. To spokój ducha pod każdym względem przy rozłożonych kosztach NordVPN i poczuciu satysfakcji wynikającej ze świadomości, że VPN jest w pełni chroniony przez długi czas. Zastanawiasz się, czy NordVPN jest bezpieczny? Przyjrzeliśmy się wszystkim jego środkom bezpieczeństwa i ochrony, skupiając się na zabezpieczeniach klasy wojskowej, które powinny zapewnić ci znaczny spokój ducha. Dzięki pełnej anonimowości przez cały czas jest to świetny zakład z tak niską ceną, że warto w niego zainwestować.

Czy istnieje bezpłatna wersja próbna NordVPN?

NordVPN nie ma dokładnie bezpłatnej wersji próbnej. To dlatego, że na początek jest tak dobrze wyceniony. Istnieją inne „właściwe” bezpłatne wersje próbne VPN, ale nadal zalecamy wypróbowanie NordVPN.

Dzieje się tak, ponieważ chociaż koszt NordVPN nie uwzględnia prawdziwie bezpłatnego okresu próbnego, oferuje on 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, która służy jako forma bezpłatnego okresu próbnego VPN. Chociaż to nie to samo, co musisz przekazać dane swojej karty, aby się zarejestrować, naprawdę nie ma tutaj żadnego ryzyka, ponieważ to od Ciebie zależy anulowanie subskrypcji NordVPN przed upływem 30 dni. Wszystko, co musisz zrobić, to skontaktować się z obsługą klienta, aby anulować i nie ma Cię tam.

Powiązane posty:

będziesz? Nie jesteśmy przekonani. NordVPN to świetna opcja. Dzięki obsłudze do sześciu urządzeń i kompatybilności z prawie każdym urządzeniem, jakie można sobie wyobrazić, aż do routera Wi-Fi, jest to bardzo wygodne. Jest to również jedna z najszybszych sieci VPN, dzięki protokołowi NordLynx i brakowi jakichkolwiek ograniczeń przepustowości. Mając do wyboru ponad 5000 serwerów, możesz łatwo wirtualnie podróżować po całym świecie, a ponadto obowiązuje zasada braku logów, więc NordVPN nigdy nie wie, co robisz.

Kiedy weźmiesz pod uwagę wszystkie te rzeczy, NordVPN to naprawdę niezła okazja. Dobra cena i kilka świetnych funkcji, chociaż NordVPN może nie być darmowy, to jest to wysokiej jakości VPN za niską, niską cenę.